Guinea Grass (Panicum Maximum)

Guinea grass yaygın ekimi yapılan bir çayır mera bitkisidir.Afrika kökenli tropikal bir yem bitkisidir.Deniz seviyesindern 2000 m yüksekliğe kadar yetişebilir.2m yüksekliğe kadar boylanabilir.

Guinea grass pek çok ülkede ekilmekterdir.%13-21 oranında ham proteine sahiptir.

Yazın gelişen bir bitkidir.Yaz boyunca büyür ve kış ortasına kadar yeşil kalır.

Dekera 600-700 gr tohum ekilir.

Ekim derinliği 1-2 cm.dir.

Birezilya'da sığır besiçiliğinde yoğun kullanılmaktadır.

-