İthal Yonca Tohumu Çeşitleri

İthal Yonca Tohumu Çeşitleri

İthal yonca tohumu çeşitleri firmamızda uygun fiyatlara satılmaktadır. İthal yonca tohumu çeşitlerinden bazıları:shn, latorre, optimus, abella, blue ace, gea, banat, alexis,dimitra,ezzelina yonca tohumları.İthal yonca tohumlarımız OECD sertifikalıdır. İthal yonca tohumu çeşitlerimiz farklı farklı dormansi özelliğindedir. Her iklim için farlı dormansi de yonca tohumları vermekteyiz. İthal yonca tohumu isimleri öğrenmek için bizi arayınız.

Yonca yetiştiriciliği rehberi

Yonca yetiştiriciliğinde ekimden hasata kadar yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1-Yonca derin köklü bir bitki olduğu için toprak sonbaharda derin sürülmelidir. İlkbaharda ekimin yapılaçağı bir kaç cm lik toprak yüzeyi ufalanmalıdır
2- Ağır topraklarda toprak yüzeyinin kaymak bağlayacağı dikkate alınarak 2 ton/dekar yanmış çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Eğer toprak çok daha fazla ağırsa daha fazla gübre(3-4 ton/dekar) ön bitkiye verilmelidir.
3- Yonca en iyi gelişmesini tınlı, kumu çok olmayan ve yeterince kireç ihtiva eden topraklarda yapar.
4- Tarlada yabancı ot fazla ise yoncadan 1 yıl önce sık hububat ekilmelidir.
5- Yabancı otlarla mücadele için toprak tavının kaçma ihtimali olan topraklarda  yabancı otun çinsine göre  ekimden önce selektif veya total herbisit kullanılmalıdır.
6- Yabancı otlarla mücadele için ekim sisteminde yem bitkisinden önce çapa bitkisine yer verilebilir.
7-  Yabancı otlarla mücadele için toprak tavının kaçma ihtimali olmayan topraklarda ekimden önce dıskara  veya kaz ayağı ile yüzeysel sürüm yapılmalıdır.
8-  Ekimden önce tohum yatağı ağır bir tapanla bastırılmalıdır.
9- Ekim sonbaharda yapılaçaksa yoncanın kıştan zarar görmemesi için eylül ayı sonuna kadar, ilkbaharda yapılaçaksa  en erken ekim son donlardan sonra en geç ekim ise devamlı kuraklıktan 4 hafta önce yapılmalıdır.
10-  Eğer toprak tavında değilse, toprağı sulayıp tava getirmek ve daha sonra ekimi yapmak daha uygundur.
11-  Ekim mibzerle doğu- batı istikametinde 15-30 cm sıra aralığında yapılmalıdır.
12-  Ekimde yonca küçük taneli bir hububatla(arpa, buğday, tritikale veya yulaf)  karışık ekilmelidir.
13-  Tesis yılında dekera 1 kg yonca, 8-10 kg tahıltohumu ile  birlikte ekilmelidir
14-  Ekimden önce yonca tohumu aşılanmalı, 50 kg tohum için 1 kg pit kültürü yeterlidir.
15-  Ekim ağır topraklarda 1.5- 2 cm, hafif topraklarda  2.5- 3.5 cm derinliğe yapılmalıdır.
16 - Ekimden sonra toprak ağır bir tapan veya merdane ile bastırılmalıdır.
17 - Tesis gübrelemesi olarak 3-4 kg N/dekar(15-20 kg amonyum sülfat) uygulanmalıdır. Eğer çiftlik gübresi uygulanmışsa  N lu gübre uygulamaya gerek yoktur.
18 -  Tesis gübrelemesi olarak  toprakdaki elverişli fosforu da dikkate alarak 8-10 kg  P2O5/dekar(20-25 kg TSP) uygulanmalıdır. Eğer imkan varsa 4-5 yıllık  miktarın %17 eksiğinin toprak hazırlığı esnasında diskaradan önce  toptan verilmesi daha uygun olur.
19-  Eğer azotlu ve fosforlu  gübreyi bir seferde  ve toprak hazırlığı esnasında  vermek istersek toprak hazırlığı esnasında  diskarodan önce  25 kg/dekar  DAP kullanılabilinir.
20-  Genel olarak topraklarımız potasyumca  zengin olduğu için  tesis ve bakım yıllarında  potasyumlu gübre uygulamaya gerek yoktur.
21-  Bitkiler çıkdıktan sonra  eğer yağış yetersizse, imkan varsa yağmurlama sulama, eğer yoksa bitkileri yatırmayaçak şekilde salma sulama yapılmalıdır.
22- Eğer yaz döneminde tesisi yabancı otlar basarsa saf ekimde, tek yıllık bitkiler tohum olgunlaştırmadan yüzeysel bir biçim yapılmalıdır.
23-  Bakım gübrelemesi olarak azotlu gübrelemeye lüzum yoktur.
24-  Bakım gübrelemesi olarak toprak analizi netiçesi toprakdaki elverişli fosfor 12-15 kg P2O5/dekar(30-35 kg TSP)  tamamlanmalıdır.
25-  Yonca her biçimden 3-4 gün önce sulanmalıdır. Biçimden iki hafta sonra  başlamak üzere onar gün arayla  her biçimde en az iki defa sulanmalıdır.
26-  Biçim ilk yılyonca artı tahıl tahılın hamur süt olum döneminde verim yıllarında ise ilk biçim yoncanın tomurcuklanma başlangıcında  2,3,4 ve 5. biçimler  yoncanın çiceklenme başlangıçında (%10 çiceklenme) yapılmalıdır.
27 -  Biçim yüksekliği ilk 4 biçimde 5cm, kışa girerken yapılan son biçimde 10 cm den 
28-  En uygun yoncanın ekim sistemi ilk yıl arpa/yulaf/ buğday dan birisi ile  karışık ekilerek  karışımın tahılın süt olum döneminde ota  veya daneye biçilmesidir. 6 yıl yoncanın ota biçilmesi  ve sürülüp kışlık buğday veya slajlık mısır ve sonra pancar /patates/ayçiceği/ kışlık arpa ekilmesidir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis