Reygras Otu Desteklemesi

Reygras Otu Desteklemesi

Reygras Otu Desteklemesi

Reygras otu destekleme listesinde olan bir yem bitkisidir. Uzun yıllar önce destekleme listesinde değildi. Torunoğlu Tohumculuğun yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde ve çiftçilerimizin ısrarlı tutumu karşısında Tarım Bakanlığı Reygras otunu İtalyan Çimi başlığı altında destekleme yem bitkileri kategorisine almıştır. 2018 yılında Tarım Bakanlığı Reygras Otuna dekar başı 60 tl destekleme ödemesi çıkarmıştır. 2019 yılı yem bitkisi destekleme miktarları henüz belli değildir. İtalyan çimi desteklemesi hayvan yetiştiricilerine italyan Ryegrass ekim alanlarının çoğaltılmasına katkı sağlamıştır. 

Reygras Otu destekleme kapsamına almakla Tarım Bakanlığı çok doğru bir iş yapmıştır. İtaltan Çimi Reygras muhteşem bir yem bitkisidir. Kendi skletinde altarnatifi olmayan , müthiş bir kaba yemdir. Firmamızın yaptığı gayretli çalışmalarla ülkemizin batı bölgeleri başta olmak üzere tüm Türkiye'ye ekim alanları yayılmıştır. Bugün çiftçilerin içinde boğuştuğu süt ucuz yem pahalı girdabından hayvan yetiştiricilerini çıkaracak  eşsiz bir kaba yem bitkisidir. Reygras otuyla hiçbir gıda vermeden bir hayvanı beslemek mümkündür. 10 koyun keçiye ve 1-2 ineğe bir dekar İtalyan Reygras Otu fazlasıyla yetmektedir. Çiftçilerimiz zaman geçirmeden bu güzide yem bitkisini ekmeleri gerekmektedir. 

Bu yem bitkisi İthal yurtdışı kökenli bir yem bitkisidir. Çiftçilerimiz tohum alırken İthal tohum dışında çakma tohum almamaları çok önemlidir. Reygras otunun yerli gen kaynağı bulunmamaktadır. Çiftçilerimizin aldanmaması için mutlaka ithal OECD belgeli orjinal toohum kullanmaları önem arzetmektedir. Torunoğlu Tohumculuk ülkeye kazandırdığı bu kıymetli yem bitkisi konusunda İthal yem bitkisi tohumu satışı yapmaktadır.

Ryegrass otundan hem slaj hem kuru ot hem otlatma tarzında istifade etmek mümkündür. Yabanncıların hayvancılıktan para kazanmalarında reygras otu tılsımlı bir görev ifa etmektedir. Şuan ülkemizde başgösteren inek kıyımı çiftçinin zarar etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunu yegane ortadan kaldıracak yem bitkisi reygras otudur. Ryegrass otunun en çok ekildiği ülkeler Avrupa,Avustralya,Amerika ve Yeni Zellandadır. Yabancı ülkeler reygras otu tohumu üzerine çok ciddi ıslah çalışmaları yapmışlardır. Bir çok İtalian Ryegrass  tohumu varyetesi ıslah edilip geliştirilmiştir. abancıların hayvancılıkta para kazanmaların temelinde kaliteli kaba yem üretmeleri yatmaktadır. 

Ryegrass otuna verilen yem bitkisi destekleme miktarı arttırılmalıdır. Doğu Anadolu Bölgesi dışında reygras otu ekim zamanı sonbahardır. Doğu Anadolu'da ilkbahar ekimi de yapılmalıdır. Reygras Otu desteklemesinden faydalanmak için en az 10 dekar ekilmesi gerekmektedir. 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis