Slajlık Mısır Tohumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slajlık Mısır Tohumu ve Slajlık Mısır Yetiştiriçiliği

Slajlık mısır yetiştiriçiliği son 20 yılda çok hızlı bir artış göstermiştir.Slajlık mısır tarımı ve ekimi daha çok Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaşmıştır.Slajlık mısır yetiştiriciliği kaba yem üretimi açısından gittikce yaygınlaşmaktadır.Slajlık mısır tohumu ekim zamanı bölgelere göre mart ayından ağustos ayına kadar sürmektedir.Birinci ürün slajlık mısır ekimi erken ilkbaharda ikinci ürün slajlık mısır ekimi buğday arpa hasadından sonra haziran ve temmuz aylarında ekilmektedir.Bir torba (50 000 adet) mısır tohumuyla 6-7 dekar arazi ekilebilmektedir.Bir dekar araziye 7500-8000 - 14000 adet mısır tohumu mibzerle ekilir.Dekera 2-2.5 kg mısır tohumu ekimi yapılır.Slajlık mısır desteklemeleri fiyatları her yıl yeniden belirlenmektedir.2017 yılı destekleme ödemeleri için çiftciler Tarım Teşkilatlarına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Slajı yapılacak mısırn protein oranı düşük olup % 7.civarındadır.Slajı yapılacak mısırın protein oranını yükseltmek için slajlık soya fasulyesiyle karışık ekilmektedir.Bilindiği üzere  slajlık soya fasulyesi tanelerinde % 42 ham protein vardır.Slajlık yeşil soya aksamında ise hasat zamanına göre % 17-24.6 hamprotein içermektedir.

Slajlık soya fasulyesi sılajlık mısırın protein oranını çok yükseltmektedir.Hayvanlarda %11'in üzerinde verim artışı yapmaktadır. 

 

Amerika'da sılajlık mısır - slajlık soya fasülyesi karışımları yaygın ekilmektedir.Dekardan alınan slaj miktarı daha çok artış sağlamaktadır.Soya toprağa yüksek oranda azot vermektedir.Buda mısırın verimini artırmaktadır.Yine mısır sırası aralarında gelişen soya dekardan alınan slaj miktarını yükseltmektedir.Yapılan bilimsel araştırmalarda soya slajı-mısır slajı karışımlarıyla beslenen hayvanlarda mısır slajı tüketiminde %30 tasarruf sağlanmıştır.Hayvan beslemede soya slajı ana protein kaynağını oluşturmaktadır.Dışardan çok fazla proteine ihtiyaç kalmamaktadır.

Slajlık soya slajlık mısırla karışık ekilecekse dekera 5-6 kg slajlık soya tohumu ekilir.Mısır soya karışımda oran %70 mısır %30 soya şeklinde tohum ekilir.

Ayrıntılı bilgi almak için http://www.torunoglutohum.com/slajlik-soya-fasulyesi-tohumu.html tıklayınız.

Slajlık mısır tohumu gübreleme toprağın ihtiyacına göre atılır.Hibrit slajlık mısır tohumu artan kaba yem açığını kapatmada önemli bir görev üstlenmektedir.İyi ve kaliteli verimli slajlık mısır tohumlarından dekera verim 5-10 ton arasında değişmektedir.Slajlık mısır bakımı danelik mısır yetiştiriciliğindeki olduğu gibidir.Slajlık mısır tohumu seçimi 1. ve 2. ürün durumuna göre seçilir.Slajlık mısır tohumu torbaları genelde 50 000 adetlik olarak satılır,bazı durumlarda kg.olarakda satılmaktadır.Ülkemizde mısır slajı tohumları piyasası hareketlidir.

Mısır slajı nasıl yapılır? Slajlık mısır biçim zamanı tanelerin hamurdan unlaşmaya başladığı  zamanıdır.Dökme mısır slajı slaj çukuruna veya toprak araziye sıkıştırılarak serilir.Slaj tümseği oluşturulur üzeri hava almayacak şekilde laylonla örtülür.Laylonun üzeri toprakla kapatılır,üzerine ağırlık konulur.Slaj yapılırken katmanların üzerine slaj katkısı püskürtülür.Depolanıp bastırılan mısır slajı 45 gün - 2 ay zarfında yedirilmeye hazır hale gelir.

Slajlık mısır desteklemesi olan bir yem bitkisidir.Slajlık mısır desteklemesi 2017 yılında da devam etmektedir.Slajlık mısır yapımı ya dökme şeklinde yada torbalı vakumlu streç balya şeklinde olmaktadır.Mısır slajının besin değerleri ve analiz değerleri hayvan besleme rasyon hazırlamada göz önünde bulundurulur.

Mısır slajı satışları,mısır ekme imkanı olmayan hayvan yetiştiriçileri için büyük bir kolaylık olmuştur.Mısır slajı fiyatları her yıl piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.Mısır slajı satışında vakumlu torbalar nakilde büyük bir kolaylık sağlamaktadır.Satılık mısır slajı fiyatları bölgelere göre az çok farklılık göstermektedir.Mısır slajı fiyatları 2017 yılında da dalgalı bir seyir izlemektedir

Mısır slajıyla hayvan beslemede aşırı tüketimden kaçınmak gerekir.Aşırı tüketimde hayvanlarda bilhassa süt hayvanlarında inerklerde döl tutmada sorunlar,tırnak ayak sağlığında bozulma,sindirim bozuklukları görülmektedir.Mısır slajı ineklerde aşırı yağlanma sonucu güç doğumlara ve dolayısıyla yavru ölümlerine yol açmaktadır.Aşırı mısır slajı yedirilmesi hayvanların ömrünü kısaltmaktadır.Ayrıca iyi hazırlanmamış mısır slajı yavru atmalara ve ölümlere yol açmaktadır.Mısır slajı tüketimi kaliteli kuru ot,yeşil ot ve bilhassa yapay çayır mera,italian ryegrass ve diğer yem bitkileriyle dengelenmelidir.Dünyada ve Ülkemizde mısır slajının hayvan beslemedeki rölü çok uluslu emperyal tohum firmaları tarafından daha çok mısır tohumu satmak için mısır sılajı çok fazla abartılmıştır.Hayvanların ana besin kaynağı yeşil otlar gözden kaçırılmaya çalışılmıştır.Ne hikmetse ot slajının faydalarından kimse bahsetmemektedir.En sağlıklı ve en ucuz yemin ot olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.Avusturalya'ya ithal damızlık hayvan seçmeye giden müşterilerimiz orada hiç slajlık mısr ekili tarla ve yem fabrikası görmediklerini söylüyorlar.Gördükleri şeyin olabildiğince italian ryegrass ve yapay çayır mera tarlaları olduğunu üstüne basarak belirtmektedirler.Hayvan sağlığı açısından mısır slajı hayvanlara sınırlı miktarda verilmelidir.Mısır slajı küçükbaş hayvanlarda ve bilhassa keçilerde sakıncalıdır.Keçilerde yavru atmalara sebeb olmaktadır.Atlara kesinlikle mısır slajı yedirilmez Veteriner Hekim Cengiz Torun.

-

 

Silajlık mısır tohumları çeşitlerimiz ithal,sertikalı ve yüksek verimlidir.Slajlık mısır tohumu 1. ürün ve 2. ürün olarak 2 katogoride mevcuttur.Slajlık mısır tohumu satan firmalar arasında Torunoğlu Tohum iyi kalite ve en ucuz fiyat politikasıyla hareket etmektedir.Slajlık mısır tohumu fiyatları,slajlık mısır tohumu çeşitler,slajlık mısır tohumu markalarıi hakkında bilgi almak için tohum firması ofisimizi arayabilirsiniz.

 

Slajlık mısır ekimi için en kaliteli,en ucuz  sertifikalı ithal slajlık mısır tohumu çeşitleri ve mısır slajı tohumu markaları Torunoğlu  Tohumculuk'da   satılmaktadır.                                                                                                                        

Mısır slajı yapımında en önemli nokta iyice sıkıştırmaktır.Üzeri hava almayacak şekilde laylonla kapatılır.

-

Etiketler:slajlık mısır tohumu,slajlık mısır tohumu çeşitleri,slajlık mısır tohumu fiyatları 2017,slajlık mısır tohumu markaları

----

-

-

-

-

-

-

-

Etiketler: En verimli slajlık mısır tohumu çeşitleri, mısır çeşitleri isimleri, 2017 slajlık mısır tohumu fiyatları