Slajlık Mısır Tohumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slajlık Mısır Tohumu ve Slajlık Mısır Yetiştiriçiliği

Slajlık mısır tohumu firmamızda uygun rakamlıdır. Türkiye'de üretimi yapılan tüm slajlık mısır tohumu firmalarının tohumlarının satışını yapmaktayız. Yurt içine yurt dışına slajlık mısır tohumu satışlarımız devam etmektedir. Slajlık mısır yetiştiriciliği son 20 yılda çok hızlı bir artış göstermiştir.Slajlık mısır ekim alanları son yıllarda olumlu yönde artış katetmiştir.Slajlık mısır tarımı ve ekimi daha çok Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaşmıştır.Slajlık mısır yetiştiriciliği kaba yem üretimi açısından gittikce yaygınlaşmaktadır.Slajlık mısır tohumu ekim zamanı bölgelere göre mart ayından ağustos ayına kadar sürmektedir.Birinci ürün slajlık mısır ekimi erken ilkbaharda ikinci ürün slajlık mısır ekimi buğday arpa hasadından sonra haziran ve temmuz aylarında ekilmektedir.Bir torba (50 000 adet) mısır tohumuyla 6-7 dekar arazi ekilebilmektedir.Bir dekar araziye 7500-8000 - 14000 adet mısır tohumu mibzerle ekilir.Dekera 2-2.5 kg mısır tohumu ekimi yapılır.Slajlık mısır desteklemeleri fiyatları her yıl yeniden belirlenmektedir.2017 yılı destekleme ödemeleri için çiftciler Tarım Teşkilatlarına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Slajı yapılacak mısırn protein oranı düşük olup % 7.civarındadır.Slajı yapılacak mısırın protein oranını yükseltmek için slajlık soya fasulyesiyle karışık ekilmektedir.Bilindiği üzere  slajlık soya fasulyesi tanelerinde % 42 ham protein vardır.Slajlık yeşil soya aksamında ise hasat zamanına göre % 17-24.6 hamprotein içermektedir.

Slajlık soya fasulyesi sılajlık mısırın protein oranını çok yükseltmektedir.Hayvanlarda %11'in üzerinde verim artışı yapmaktadır. 

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi slajlık mısır slajlık soya karışık ekimi başarısız olmaktadır. Çünkü slajlık mısırın içinde soya boğulmaktadır. En doğru olan slajlık soyayı ayrı bir parsele , slajlık mısırı ayrı bir parsele ekip 100-110 gün sonra her ikisini karışık slaj yapmaktır. slaj makinesi bir soyaya, bir mısıra girer. Römorkun içinde karışır sonra slaj çukuruna bastırılır. Ya da soya ayrıca slaj yapılır. slaj yaparken içerisine bir miktar buğday arpa tanesi katılır.

 

 

Amerika'da sılajlık mısır - slajlık soya fasülyesi karışımları yaygın ekilmektedir.Dekardan alınan slaj miktarı daha çok artış sağlamaktadır.Soya toprağa yüksek oranda azot vermektedir.Buda mısırın verimini arttırmaktadır.Yapılan bilimsel araştırmalarda soya slajı-mısır slajı karışımlarıyla beslenen hayvanlarda mısır slajı tüketiminde %30 tasarruf sağlanmıştır.Hayvan beslemede soya slajı ana protein kaynağını oluşturmaktadır.Dışardan çok fazla proteine ihtiyaç kalmamaktadır. Hayvanlarda da %11-15 verim artışı görülmüştür. 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi almak için http://www.torunoglutohum.com/slajlik-soya-fasulyesi-tohumu.html tıklayınız.

 

 

Slajlık mısır tohumu gübreleme toprağın ihtiyacına göre atılır.Hibrit slajlık mısır tohumu artan kaba yem açığını kapatmada önemli bir görev üstlenmektedir.İyi ve kaliteli verimli slajlık mısır tohumlarından dekera verim 5-10 ton arasında değişmektedir.Slajlık mısır bakımı danelik mısır yetiştiriciliğindeki olduğu gibidir.Slajlık mısır tohumu seçimi 1. ve 2. ürün durumuna göre seçilir.Slajlık mısır tohumu torbaları genelde 50 000 adetlik olarak satılır,bazı durumlarda kg.olarakda satılmaktadır.Ülkemizde mısır slajı tohumları piyasası hareketlidir.

Mısır slajı nasıl yapılır? Slajlık mısır biçim zamanı tanelerin hamurdan unlaşmaya başladığı  zamanıdır.Dökme mısır slajı slaj çukuruna veya toprak araziye sıkıştırılarak serilir.Slaj tümseği oluşturulur üzeri hava almayacak şekilde laylonla örtülür.Laylonun üzeri toprakla kapatılır,üzerine ağırlık konulur.Slaj yapılırken katmanların üzerine slaj katkısı püskürtülür.Depolanıp bastırılan mısır slajı 45 gün - 2 ay zarfında yedirilmeye hazır hale gelir.

Slajlık mısır desteklemesi olan bir yem bitkisidir.Slajlık mısır desteklemesi 2017 yılında da devam etmektedir.Slajlık mısır yapımı ya dökme şeklinde yada torbalı vakumlu streç balya şeklinde olmaktadır.Mısır slajının besin değerleri ve analiz değerleri hayvan besleme rasyon hazırlamada göz önünde bulundurulur.

Mısır slajı satışları,mısır ekme imkanı olmayan hayvan yetiştiriçileri için büyük bir kolaylık olmuştur.Mısır slajı fiyatları her yıl piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.Mısır slajı satışında vakumlu torbalar nakilde büyük bir kolaylık sağlamaktadır.Satılık mısır slajı fiyatları bölgelere göre az çok farklılık göstermektedir.Mısır slajı fiyatları 2017 yılında da dalgalı bir seyir izlemektedir

Mısır slajıyla hayvan beslemede aşırı tüketimden kaçınmak gerekir.Aşırı tüketimde hayvanlarda bilhassa süt hayvanlarında inerklerde döl tutmada sorunlar,tırnak ayak sağlığında bozulma,sindirim bozuklukları görülmektedir.Mısır slajı ineklerde aşırı yağlanma sonucu güç doğumlara ve dolayısıyla yavru ölümlerine yol açmaktadır.Aşırı mısır slajı yedirilmesi hayvanların ömrünü kısaltmaktadır.Ayrıca iyi hazırlanmamış mısır slajı yavru atmalara ve ölümlere yol açmaktadır.Mısır slajı tüketimi kaliteli kuru ot,yeşil ot ve bilhassa yapay çayır mera,italian ryegrass ve diğer yem bitkileriyle dengelenmelidir.Dünyada ve Ülkemizde mısır slajının hayvan beslemedeki rölü çok uluslu emperyal tohum firmaları tarafından daha çok mısır tohumu satmak için mısır sılajı çok fazla abartılmıştır.Hayvanların ana besin kaynağı yeşil otlar gözden kaçırılmaya çalışılmıştır.Ne hikmetse ot slajının faydalarından kimse bahsetmemektedir.En sağlıklı ve en ucuz yemin ot olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.Avusturalya'ya ithal damızlık hayvan seçmeye giden müşterilerimiz orada hiç slajlık mısr ekili tarla ve yem fabrikası görmediklerini söylüyorlar.Gördükleri şeyin olabildiğince italian ryegrass ve yapay çayır mera tarlaları olduğunu üstüne basarak belirtmektedirler.Hayvan sağlığı açısından mısır slajı hayvanlara sınırlı miktarda verilmelidir.Mısır slajı küçükbaş hayvanlarda ve bilhassa keçilerde sakıncalıdır.Keçilerde yavru atmalara sebeb olmaktadır.Atlara kesinlikle mısır slajı yedirilmez Veteriner Hekim Cengiz Torun.

 Slaj Nedir?

Taze ve fazla su içeren bitkisel materyelin parçalandıktan sonra sıkıştırılarak, havasız ortamda ve laktik asit oluşturarak saklanması ile elde edilen kaba yeme slaj denir.

Silajlık mısır tohumları çeşitlerimiz ithal,sertikalı ve yüksek verimlidir.Slajlık mısır tohumu 1. ürün ve 2. ürün olarak 2 katogoride mevcuttur.Slajlık mısır tohumu satan firmalar arasında Torunoğlu Tohum iyi kalite ve en ucuz fiyat politikasıyla hareket etmektedir.Slajlık mısır tohumu fiyatları,slajlık mısır tohumu çeşitler,slajlık mısır tohumu markalarıi hakkında bilgi almak için tohum firması ofisimizi arayabilirsiniz.

 

Slajlık mısır ekimi için en kaliteli,en ucuz  sertifikalı ithal slajlık mısır tohumu çeşitleri ve mısır slajı tohumu markaları Torunoğlu  Tohumculuk'da   satılmaktadır.                                                                                                                        

Mısır slajı yapımında en önemli nokta iyice sıkıştırmaktır.Üzeri hava almayacak şekilde laylonla kapatılır. Mısır slajını günlük taze taze yedirmek gerekir. Slajlık mısırın küflenmemesi ve bakteri üretmemesi çok önemlidir. Küçükbaş hayvanlarda bilhassa keçilerde mısır slajı yedirilmesinde çok dikkatli olmak gerekir. Bakteriyel bir değişimde keçiler yavru atar. Koyunların da mısır slajına karsı hassasiyetine göz önünde bulundurmak gerek.

-

Etiketler:slajlık mısır tohumu,slajlık mısır tohumu çeşitleri,slajlık mısır tohumu fiyatları 2017,slajlık mısır tohumu markaları

----

Hayvanların Slaj İhtiyaçları (Günlük)

Besi Danaları     : 5-10 kg

Danalar               : 5-6 kg 

Düveler                : 10-12 kg

Koyun ve Keçiler : 4-6 kg

Süt İnekleri          : 20-30 kg

-

Slajın Faydaları

- Yapılan fermantasyon sonucunda tohumların çimlenme özllikleri kaybolduğu için yabancı ot yayılımı da önelenmiş olur.

- Mısır slajı yapıldıktan sonra birim alana daha fazla yem muhafaza edilmektedir. 1 ton kuru ot için 14 m3 alan gerekirken slajda 1,5 m3 alan yeterli gelmektedir.

- Mısır slajı et ve süt maliyetlerindeki yem kullanım payını yarı yarıya düşürmektedir.

- Mısır sılajının besin değeri yüksek , sindirimi kolaydır.

- Mısır slajında kuru otdaki yanma tehlikesi yoktur.

- Kurutma problemi olan yerlerde rahatlıkla uygulanır.

 

 

-

- Tadının lezzetli ve güzel kokuya sahip olması sebebiyle hayvanlar severek tüketir.

-  Mısır slajı yapıldığında şişme gibi beslenme bozukluklukları giderilmiş olur.

- Mısır şaljı işletme ekonomisine destek olur.

- Mısır slaj yapıldığında besin değerlerinde fazla kayıp olmadan uzun süre saklanabilir. 

 Slajda Bulunması İstenen Mikroorganizmalar

Laktik asit bakterileri istenilem tek mikroorganizma grubudur. Mikro-aerofilik olan bu mikroorganizmalar yem bitkisinde bulunan karbonhidratları başta laktik asit olmak üzere asetikasit , alkol ve CO2 e parçalar.

Silolamada laktik asit oluşumu hiçbir zaman %100 e ulaşamasa da bu bakterilerin slaj içerisinde % 75 oranında bulunması uygun bir fermentesyonun gerçekleştiğinin göstergesidir.

Slajda bulunan laktik asit bakterilelrini 2 gruba ayırmak mümkündür

1- Hemofermentatif

2-Heterofermentatif

Homofermantatif laktik asit bakterilerinde otamda oluşan son ürün sadece Laktik asittir. Hızlı çalışırlar.Az enerji kaybı vardır.

Heterofermentatifler laktik asite ek olarak esetikasit, etenol ve karbondioksit üretirler. yavaş çalışırşar. enerji kaybı yüksektir.

Lactosil Nedir?

-Clostridium spor sayısını azaltarak iştah açan aroma bileşiklerini artırdığı bilinmektedir.

- Lactosil , slajınızı daha güvenli , daha lezzetli , daha besleyici yaparak , hayvanlarınızın sağlıklı beslenmesini sağlamakta ve işletme karlılığının artmasına yardımcı olmaktadır.

- 0,5 - 1 milyon canlı bakterinin 1 gr slajlık ürünün pHdeğerini süratle düşürdüğü , istenmeyen organizmaların üremesini intibe etti gösterilmiştir.

- İtalian slajlarında saflaştırılarak elde edilmiştir.

- Lactosil , bir Lactobacillus plantarum 14D CSL homofermantatif laktik asit bakteri preparatıdır.

-

-

-

 

Satışını yaptığımız slajlık mısır tohumları üreten firmalar:

Limarin 

Syngenta

May tohum

Agromar

Kws

Beta

Golden West

Dekalp

Maisadour

Pioneer

 

 

Etiketler: En verimli slajlık mısır tohumu çeşitleri, mısır çeşitleri isimleri, 2019 slajlık mısır tohumu fiyatları