Tritikale Yem Bitkisi

Tritikale buğday çavdar melezlemesinden elde edilmiş bir buğdaygil bitkisidir.Ana bitki buğday baba bitki çavdardır.Dane amaçlı ekildiği gibi,yem bitkisi amaçlı slaj ve kuru ot elde etmek gayesiyle de ekilmektedir.Amerika'da ve Avrupa'da uzun ıslah çalışmaları netiçesinde elde edilmiştir.Tritikale yetiştiriçiliği her gecen gün ülkemizde artış göstermektedir.Kıraç ve verimsiz arazilerde kolayca yetişir.Buğdayın yetişmediği fakir arazilerde rahatlıkla yetişir.Tritikale özellikleri gıda açığının kapatılması ve yem açığının kapatılması açısından ziraatı çok önemlidir.

Tritikale hem danelik hemde slajlık olarak ekilir.Yem bitkisi olarak baklagillerle birlikte ekilir.Slaj ve kuru ot olarak değerlendirilir.Tritikale yeşil ot verimi yüksektir.Tritikale tohumu buğday tohumunu andırır.Dekera 20 kg tohum yeterlidir.

Farklı tritikale çeşitleri vardır.Tritikale tohumu fiyatları firmamızda ucuza satılmaktadır.

Tritikale verimi:Dekardan 600 kg ve üzeri mahsül hasat edilebilinir.

Etiketler:Tritikale tohumu,tritikale tohum fiyatı,tritikale yetiştiriçiliği,tritikale tohumu satışı,tritikale tohumu ekimi