Ot Tipi Teff Grass Yazlık Yeni Yem Bitkisi

Teff grass tohumu satın alırken ot tipi teff grass olduğundan emin olunuz. İnsan gıdası amacıyla ekilen teff tahılını yem bitkisi amacıyla kesinlikle satın almayınız. 

Teff grass tohumunun 2 çeşidi vardır. Biri ot tipi teff grass  ikincisi tahil tipi teff. Tahıl tipi teff tahıl amaçlı insan gıdası olarak ekiir. Tohumları biçerdöverle hasat edilip depolanır. Sonra insan gıdası olarak tüketime sunulur.Ot tipi teff grass ise hayvan yem bitkisi olarak ekilir. Hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ot tipi teff grass tohumunu Türkiye'ye ilk kez 2008 yılında Torunoğlu Tohumculuk getirttirmiştir. Çiftçilerimizin aldanmaması için teff tahılını yem bitkisi amacıyla satın almamaları gerekir. Türkiye'den sadece ot tipi teff grass Torunoğlu Tohumculukta mevcuttur. Teff grass tohumu satın alırken OECD belgeli orjinal ot tipi olduğundan emin olunuz. Kesinlikle tahıl tipi teff i satın almayınız. 

 Teff grass tek yıllık mevsimsel bir bitkidir.Teff grass Afrika Ethiopia kökenli bir yem bitkisidir. Afrikada tahıl ve yem bitkisi olarak ekilmektedir.İnsan beslenmesinde seçkin bir besindir. Teff grass(yaz otu) son yıllarda yem bitkisi yönünde ıslah edilerek hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulmuştur.

 

 Yaz aylarında kaliteli yeşil ot bulmak çok zordur.Süt fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde yeşil otun olmaması hayvan yetiştiricileri için büyük bir kayıptır.Yer yer yeşil ot açığını sorgum- sudan otu ile karşılanmaya çalışılsada fabrika yemlerine bağımlılık devam etmektedir.Yaz otu teff grass çiftçinin can simiti olmuştur.

Fabrika yemlerinde büyük bir tasarruf ve hayvanlarda yüksek verim artışı sağlamaktadır.Teff grass dünyada yoğun ilgi görmektedir. Atlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüksek performans artışı sağlar.

Arpa buğday hasatı döneminde ikinci ürün olarak ekimi yapılan çok yüksek besin ihtiva eden bir yem bitkisidir.

- Nisan- Mayıs - Haziran – Temmuz – Ağustos - Eylül aylarında sulu şartlarda yetişen tek yıllık yazlık yem bitkisidir.Dekera ortalama 1 kg. teff grass tohumu ekilir.Kuraklığa ve susuzluğa son derece dayanıklıdır.Erken ilkbaharda kurak arazilere ekildiğinde rahatlıkla ilkbahar yağışlarıyla yetişir.

Teff grass tohum ekim derinliği 1-2 cm.dir.Sıkı şekilde silindir ve sürgüyle sıkıştırarak yüzlek olarak ekilir.Dikkat edilmesi gereken nokta teff grass tohumu çok küçük olduğundan tohumu derine kaçırmamaktır.

 Minnesota-WCROC Dairy Üniversitesi'nde 2013 yılı boyunca BMR sorghum – sudangrass, teff çimen ve serin-mevsim otlarının yem kalitesi için sonuçlar.

  Çim türleri
Açıklama BMR Sorghum – sudangrass Teff çimen Serin mevsim otlar
  yüzde (%)
Kuru madde 17.0 29.0 27,0
Ham protein 12.9 13.7 19.9
Asitli deterjan lifi (ADF) 37.6 40.2 35.5
Nötr deterjan lifi (NDF) 58.1 61.8 52.7
TTNDFD 53,9 46.4 52,5
Lignin 5.4 3.6 5.7
Şeker 6.3 5.8 7.3
Fiber olmayan karbonhidratlar (NFC) 18.8 14.1 18.1
  Mkal
Laktasyon için net enerji 0,56 0,53 0.59
  ton başına kilo
Ton başına süt 2476 2028 2450

- Hayvanlar için yüksek kaliteli yem olarak kullanılır.Hayvanlar severek yer.

- Birinci biçim ekilişten 30-40 gün sonra yapılır. Diğer biçimler için ise 25 gün beklenir.

- Her biçimde dekardan 2 ton üzerinde yeşil ot, yaklaşık 700 kg civarında kuru ot elde edilir.

Kuru ot kalitesi çok yüksektir.Yumuşak bir ot karekteri vardır.

Teff grassdan yılda 3 - 4 biçim alınır.Kaliteli kuru otu olur.

- Hayvanlara yaş ot olarak verilebileceği gibi kuru ot ve sılaj olarak da kullanılabilir. Ayrıca hayvanların otlatılması için çok uygundur, hayvanlarda yüksek verim artışı sağlar.

- Teff grassLezzetli olduğu için hayvanlar tarafından iştahla yenir.

Teff Grass Yem Bitkisi'nin Kuru Otun Besin Değerleri
Kuru Madde (Ton)                           :   4-8

ADF  (Asit Deterjan Fiber)              :  32-38

NDF  (Nötral Deterjan Fiber)           :  53-65

Ham Protein (Kurusunda, %)            :  9-14

Toplam Sindirilebilir Besin Ögeleri :  55-64

-Teff grassın  ithalatına öncelikle izin verilmelidir.Teff grass Türkiye'nin kaba yem açığını kapatmada önemli bir görev üslenecektir.

- Her biçimden sonra dekara 20-25 kg azot atılması önerilir.Teff grass diğer bitkilere göre çok daha hızlı büyüme yeteneğine sahiptir.

- Biçim yüksekliğinin 7 -10 cm arasında tutulması tavsiye edilir.

- Verim ve kalite için 30 – 40 gün arasında hasat edilmesi önerilir.

Teff grass çok sık bir örtü oluşturur.Kardeşleme yeteneği yüksektir.

Teff grass yumuşak ince bir ot olduğu için at hara sahipleri tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Teff grass atlarda sancı ve şikinliğe yol açmaz.