Chicory (L. intybus cichorium)

Chicory 5-7 yıl ömrü olan çok yüksek besin ihtiva eden bir yem bitkisidir.Büyümr devrelerine göre %10-32 ham protein oranına sahiptir.Yoncadan daha yüksek protein yüzdesine sahiptir.Mineral madde ve enerji bakımından zengindir.Yonca yapraklarına göre minarel içeriği daha yüksektir.Sindirilme oranı %90-95 tir.

Yazın gelişen bir bitkidir.Bahar ve yaz büyümesi çok yüksektir.Kazık kök yapısına sahiptir.Kuraklığa,asidik toğpraklara ve zararlılara karşı toleranslıdır.

Dekera 3-4 kg chicory yem bitkisi tohumu ekilir.Verimli ve iyi drene edilmiş topraklarda yüksek verim alınır.Sonbahar ve ilkbaharda ekimi yapılır.Aşırı don olan bölgelerde ilkbahar ekimi tavsiye edilir.Tek başına ekildiği gibi ak üçgül ve kırmızı üçgülle karışık ekilebilinir.Çayır mera karışımlarında yaygın kullanılır.

300 yıldan beri ekilen bir yem bitkisidir.Orta Avrupa kökenli olmakla beraber Yenizellanda'da ıslah edilmiştir.Amerika'da yaygın ekimi yapılmaktadır.

Hem otlatılarak hemde biçerek değerlendirilir.Ekildikten 45-50 gün sonra otlatmaya gelir.25 gün arayla rotasyon usulu otlatılır.

Dekera 3-6 ton yeşil ot hasat edilir.Yaz boyunca yüksek kaliteli yem sağlar.

-

Chicory yem bitkisinde 1-2 saat otlayan ineklerde günlük 2lt süt artışı kaydedilmiştir.

Hayvanlarda mide barsak parazitlerini azaltıcı etkisi vardır.

-