FOSTAR BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ

Profilaktik (bitkilerin hastalıklara karşı olan direncini arttıran) olarak kullanılan Fostar, fosfor için artan bitki talebi dönelerinde etkili bir fosfor kaynağıdır. Fostar, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir. 

Fostar, bitkiler için bu besin mevcudiyetini sınırlayan toprak koşullarının (düşük veya yüksek pH, düşük nem ve düşük toprak sıcaklığı, yani <12 derece, düşük humus içeriği) varlığında önerilir. Fostar, toprak gübrelemesini etkin bir şekilde tamamlar ve/veya düzeltir ve bu elemente en fazla ihtiyaç duydukları evrelerde bitkilerin kolayca özümsediği fosforu sağlar. Fosfor gübrelemesine acil ihtiyaç olduğu; bitkilerde fosfor eksikliğinin görsel belirtileri olduğunda veya bitki materyalinin analiz sonuçları çok düşük fosfor içeriği (gizli eksiklikler) gösterdiği zamanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir. 

Fostar, gübresinde bulunan fosfor (P), verimin arttırılması ve ürünün kalitesi üzerinde aşağıdaki faydaları ile olumlu etkiye sahiptir:

 

  • İlkbaharda bitkiler güçlü yapıları ile erken canlanır ve hızlı büyüme gösterirler.
  • Daha iyi bir kök sistemi gelişimi ile topraktan su ve besin maddelerinin daha iyi alınımını sağlar. 
  • Kuraklık, hastalık baskısı ve düşük sıcaklık gibi stres faktörlerine karşı bitkinin direncini arttırır. Bitkilerin kış koşullarına karşı daha toleranslı olmalarını sağlar. 
  • Çiçeklenmeyi teşvik eder, çiçeklenmenin ve döllenmenin daha sağlıklı olmasını sağlar. 
  • Bitkilerin büyümesini teşvik eder, ürün miktarının artmasını (ör. Tahıllarda başakların daha iri ve bol taneli olması, baklalarda daha fazla dane tutumu, meyve sayısı ve iriliğinde artış gibi..) sağlar. 
  • Meyvelerin daha hızlı büyümelerini, erken olgunlaşmasını ve meyvelerin iriliğinin ve kalitelerinin arttırılmasını sağlar. (örneğin meyve sertliğinin, boyutunun ve renginin iyileştirilmesi)
  • Verimin biyolojik değerini arttırmak: daha yüksek protein içeriği, ürün içeriğindeki gerekli olan amino asitler, vitaminler, karoten ve şeker gibi teknolojik değerlerini arttırır. 

Fostar bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.
 

Online Alışveriş Hemen Ara