ROOTSTAR BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ

Rootstar, köklenmeyi teşvik etmek için bitki gelişiminin erken dönemlerinde yapraktan uygulanan özel bir üründür. 
Ürün, bitkilerde, hücre bölünmesini artıran ve yan köklerin oluşumunu teşvik eden oksijenlerin üretimini aktive eden bir biyo-uyarıcı etkiye sahiptir. Kök gelişimi ve büyümesi süreci, oksinler ve çinkonun mükemmel uyumlu etkileşimi ile daha da geliştirilmiştir. 

Rootstar, çimlenmeden sonra köklenmeyi teşvik etmek ve diğer gelişme dönemlerinde stres koşullarından (düşük sıcaklık etkisi veya patojenlerin zararları gibi) sonra kök gelişimini tekrardan hızlandırmak için kullanılmaktadır.

Rootstar, başlıca yararlı etkileri şunları içerir:

  • Mükemmel kök gelişimini teşvik eder. 
  • Gelişmenin erken dönemlerinden itibaren bitkilerin sağlıklı gelişmesini sağlar.
  • Bitkilerin düşük sıcaklıklara ve kuraklığa olan toleransını arttırır. 

Rootstar, besin maddelerinin alınımını arttıran ve kök gelişimini teşvik eden özel bir Çinko bileşiği (Çinko Amonyum Asetat) ve kök gelişimini sağlayan antioksidan ve B1 vitamini gibi pek çok destekleyici maddeleri içermektedir. 

Rootstar bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir. 
 

Online Alışveriş Hemen Ara