Mera Karışımı

Mera Karışımı

Mera Karışımı

Mera karışım tohumlarını firmamız uzun yıllardır yurtdışından getirtmektedir. Ülke geneline ekim Yaptırmıştır. Mera karışım tohumlarımız çoklu karışımdır.Bir çok tohum çeşidinin biraraya getirilmesiyle oluşmuştur. Baklagiller ve buğdaygiller tohumu kombinasyonudur. Mera karışım tohumlarımız ithal OECD belgeli orjinaldir. Karışımda kullanılan tohumlar ot tipidir. Mera karşım tohumlarımız 5 yıl gibi uzun bir ömre sahiptir.

Mera karışımı nasıl hayvanlara otlatılır? 

Tarla ikiye bölünür. 20 gün bir parçada otlatılır , sonra hayvanlar diğer parçaya alınır. Birinci parçanın  bakım ve sulaması yapılırken hayvanlar ikinci parçada otlatılır. Mera karışımı kaba yemi hayvanlarda çok yüksek et ve süt artışı sağlar. Hayvanların tüylerinde parlaklık meydana gelir. Tırnak ayak sağlığında düzelme görülür. Mastitis vakalarında azalma meydana gelir. Hayvanlarda döl tutmada başarılı sonuçların sağlanmasına zemin hazırlar.Koyun keçide ikizlik oranlarında artış gözlenir. 

Avurtralya ve Yeni Zellanda da yem bitkisi ekiliş oranı %50 , Avrupada %25 , ülkemizde bu oran çok düüşük rakamlıdır. Hayvancılıktan para kazanan ülkeler mera karışımına bağlı hayvancılık yapmaktadırlar. Ülkemizde hayvancılığın gelişebilmesi için ve artan yem fiyatlarınından kurtulabilmek için yem bitkisi ekiliş oranlarını arttırmaya mecburuz.

Mera karışımı ekili arazilere tarım bakanlığı yapar çayır mera başlığı altında ciddi yem bitkisi desteklemesi vermektedir. 

Mera kaışımı dekara 5-6 kg ekilir. Ekim derinliği 1-2 cm olmalıdır. Mibzerle ya da saçmayla ekilebilinir. Ekim aşamasında canlı telefon desteği sağlamaktayız. Çiftçilerimiz hayvancılıktan para kazanabilmeleri için yapay çayır mera karışımı ekmeleri çok önemlidir. Ülkemizde baş gösteren hayvancılık krizinin ana kaynağı kaba yem açığıdır. Acilen kaba yem sorununa bir çözüm bulmamız gerekmektedir. 

Suni mera karışımı  ekiliş alanlarını arttırmaya mecburuz. Yapay çayır mera yem bitkisi destekleme listesine alınmasında firmamızın çok büyük emeği geçmiştir. Firmamız öncelikle batı vilayetleri başta olmak üzere tüm türkiye genelinde yüzbinlerce dekar mera karışımı yem bitkisi ekimi yaptırmıştır. 

Mera karışımı yem bitkisinin en başarılı olduğu bölgeler Ege Bölgesi , Marmara Bölgesi , İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesidir. Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aşırı sıcaklar ve nem nedeniyle mera karışımı ömrü kısa olmaktadır. Firmamız sıcak ve neme dirençli mera karışımı tohumları getirme çalışmaları yürütmektedir. Mera karışımından bir ineğe 1 dekar , 10 koyun-keçiye 1 dekar ekmek yeterlidir.

Mera karışımı fiyatları hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis