Yonca Tohumu

Yonca yeşil yem, kuru ot, un ve slaj olarak değerlendirilmekte, kimi ülkelerde bodur otlatmaya uygun yonca çeşitleri otlatılmaktadır.Yonca esas olarak büyük baş hayvan yemidir. Erken biçimi kanatlılar içinönemli bir protein kaynağıdır. Genellikle proteince fakir olan(saman ve saman peleti vb) eksik yönlerini tamamlamaktadır.

Yonca yeşil yem
Yoncanın tomurcuklanma döneminden çicek başlangıçına kadar olan dönemdeki yeşil ot ürünü, süt hayvanları açısından çok önemlidir.Bir süt ineğine günde en çok 8 kg kuru madde hesabıyla yeşil yonca otu verilebilir. Ançak yalnız yeşil yonca yemi ile besleme önerilmez. Zira yonca yaş otunun içinde % 1.5 - 8 oranında bulunan saponinler nedeniyle hayvanların kan dolaşımı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca süt ineklerinde, özellikle de sağımdan hemen önce verildiğinde sütün tadını acılaştırmaktadır.

Diğer yeşil yemler ya da mısır slajı ile birlikte verildiğinde, hayvanın ağırlığı ve özelliklerine bağlı olarak, günde 15-20 kg yeşil yonca otu bir süt ineği için yeterli olmaktadır.

Yonca kuru ot
Gerek sıçak ve gerekse soğuk kurutma yöntemiyle elde edilen yonca kuru otu en değerli kaba yemdir. Ülkemizde çok yaygın kullanılan güneşte kurutma ile ise daha düşük kalitede kuru ot elde edilmektedir. Tekniğe uygun yapılmayan güneşte kurutmada; kurutma kayıpları artmakta ve kuru otta verim ve besin maddeleri içeriği düşmektedir.

Her ineğe günde 4 kg kuru ot (özellikle peletlenmiş şekilde) verilebilir. Yine her inek için yılda en az 2 ton yonca kuru otu gerekebileceği hesaplanmalıdır.

Yonca slajı

Yonca slajının, genellikle baklagil- buğdaygil otlarının karışımı ile yapılması gerekir. Bilindiği gibi baklagillerde protein oranı yüksektir ve karbanhitrat içeriği sınırlı olduğundan,slajı oluşturan süt asidi bakterilerinin gereksinimi olan enerji kaynağını sağlamak amacıyla, slaj materyaline karbonhitratca zengin olan buğdaygillerden karıştırılması en sağlıklı uygulamadır. Bu nedenle yoncanın tek olarak slajı pek önerilmez. Ançak yeşil mısır, sorgum sudan otu ve italian ryegrass yeşil otuyla karıştırılarak iyi bir slaj yemi oluşturulur.

Yoncanın otlatılması
Yoncalıklar periyoduk otlatmalara dayanıklı değildir. Otlatma sırasında büyükbaş hayvanlar  bir yandan toprağı sıkıştırır, diğer yandan da yonca bitkilerinin kök boğazlarını çiğneyerek  bitkilerin ölümüne neden olurlar. Küçükbaş hayvanlar ise yoncayı köklerine kadar otlamaktadırlar. Bu nedenle gereksinim olan durumlarda  yoncalık son yararlanma yılında otlatılmalıdır. Ancak Günney Amerika Ülkelerinde, özellikle Arjantinde yatık habituslu, uzun ömürlü ve otlatılmaya dayanıklı la plata yoncası kullanılarak yapay mera kullanılmaktadır. Ülkemizin Doğu Bölgelerinde meralarında yaygın olarak bulunan Doğu Anadolu yonca ekotipleri bu açıdan iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. Amerikada rizomlu yoncalar kullanılarak meralar için çeşitler ıslah edilmektedir. Alfagraze, Amerigraze, Bulldog 505 çeşitleri bunlardan birer örnektir.

Yonca unu
Gelişmesinin erken döneminde (çiceklenme öncesi) biçilen yoncaların yapay kurutma yöntemleriyle kurutulup un  haline getirilmesi esasına dayanır. Yonca protein kaynağı olarak kullanılmakta, yumurtaya doğal sarı rengi vermesi nedeniyle kanatlıların yem karışımlarına % 5-10 oranında  katılması da önerilmektedir.

Yonca filizleri
Yonca tohumlarının çimlendirilmesi sonucu elde edilen körpe filizler insan beslenmesinde kullanılır. Batı ülkelerinde salatalarda kullanımı ve tüketimi yaygındır.

Yonca yaklaşık 50 türü kapsamaktadır.50 yonca türünden tarımsal olarak 10 tanesi önem taşımaktadır.Bunlar;
Medico sativa  yaygın yonca
Medicago varia  melez yonca
Medicago hispida sert tüylü yonca
Medicago tuberculata pürtüklü yonca
Medicago elegans  zarif yonca
Medicago falcata sarı çicekli yonca
Medicago maculata benekli yonca
Medicago scutellata çanakvari yonca
Medicago orbicularis diskvari yonca
 

Önemli yonca türleri ve özellikleri

a-Sonbahar rozetleri yatık olanlar

Dağ tipi çeşitleri

Anadolu çeşitleri

Doğu yoncası

Türkistan ova yoncası

Kandahar-kabil mavi çicekli yoncası

Kuzey melez yoncası

Kuzey fransa ve venedik yoncası

Alman melez yonca kökenli çeşitler

Grimm yonca formları

Macar yoncası

Ukrayna yoncası 

 

b-Sonbahar rozetleri dik olanlar

Güney avrupa çeşitleri

Suriye filistin yoncası

Afganistan-herat yoncası

Güney iran,mezopotamya,arabistan, belucistan,ön hindistan tüylü yoncası

Trablus yoncası

Yonca tohumu ekiminde ülkemizde başı İçanadolu bölgesi çekmektedir.Yonca yetiştiriçiliği bir çok bölgede çiftcilerimizin ana gecim kaynağı haline gelmiştir.Çiftciler yaz aylarında düzenli hasat yaparak elde ettikleri yonca balyalarını satışa sunmaktadırlar.

Yonca balyası kaba yem olarak Arap ülkelerine ihracatı da yapılmaktadır.Ülkemize yonca balyası ve yonca tohumu satışından ciddi bir döviz girdisi olmaktadır.Firmamız her iklim çeşitlerine uygun farklı farklı yonca tohumu çeşitlerinden  ülke içine ve yurtdışına  satış yapmaktadır.Yonca kaba yem kalitesi bakımından mükemmeldir.Yonca hayvan beslemede vaz geçilmez bir besin kaynağıdır.Yonca bitkisi çok soğuk bölgelerden çok sıçak iklim bölgelerine kadar Dünyanın her bölgesinde tarımı yapılmaktadır.Yonca tohumu fiyatları artış gösteren döviz kurları nedeniyle 2018 yılında yükselişe geçmiştir.Yonca yem bitkisi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüksek süt ve besi artşı sağlamaktadır.

Yonca kaba yem bitkisi 7 yıla kadar uzayan bir ömre sahiptir:4-5. yıllarda yonca tarlasında seyrelmeler olmaktadır.Yoncanın ekonomik ömrü genelde 5 yıldır.Yonca taban suyu çok yakın topraklarda iyi netice vermemektedir.Hafif toprakları sevmektedir.

Yonca tohumu sert iklim yoncası,geçiş iklim yoncası ve sahil bölgesi yoncası gibi çeşitlere ayrılmaktadır.Farklı iklim kuşaklarına uygun yonca tohumları seçimi yapmak gerekir.Doğru seçilmemiş bir yonca tohumunda hayeller boşa çıkmaktadır.Yonca tohumu seçiminde küskütsüz tohum satın almak çok önemlidir.Küsküt bir çok yonca yetiştiricisinin baş belasıdır.O nedenle sertifikalı küskütsüz ismine uygun tohum almak gerekir.

Türkiyenin her bölgesinde yonca ziraatı yapılmaktadır.En kaliteli yonca balyası satan illerimiz Konya ve Aksaraydır.Yonca tarımında en fazla biçim sayısı Akdeniz en az biçim alınan bölgede Doğu Anadolu Bölgesidir.Yoncada biçim sayısı doğrudan iklimle alakalıdır.Ülkemizin kaba yem açığı nedeniyle saman ithalatı yaptığımız göz önüne alınırsa yonca ekim alanlarını hızla çoğaltmamız gerekmektedir.Cumhuriyet tarihinde ilkkez saman ithalatı yapılmıştır.Yonca tohumu ekilişlerine devlet destekleri artırılmalıdır.

Yonca tarımı karlı bir iştir.Yonca balyaları her zaman alıçı bulmaktadır.Yonca çeşitleri içi boş,yarı boş ve içi dolu olarak farklı tipleri vardır.Eğer Türkiye de hayvancılık gelişecekse yonca tarımına gereken önemi vermemiz gerekmektedir.En verimli en iyi ithal yonca tohumları şirketimizde satılmaktadır.Yonca tohumu sipariş için telefonlarımız
0322 239 88 08 - 0530 300 52 73 - 0532 266 40 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yonca Yetiştiriciliği
Yonca Latince:Medicago sativa

 

Yonca yetiştiriciliği ve yonca tarımı,yonca yem bitkisi özellikleri baklagil yem bitkileri grubuna ayittir.Yonca otu Dünya'da en çok yetiştiriçiliği yapılan yem bitkisidir.Yem bitkilerinin kralicesi olarak sıfatlandırılmaktadır.Yonca desteklemesi olan bir yem bitkisidir.Yonca tarımı her gecen yıl artış kat etmektedir.Yonca ziraatı her bölgemizde yapılmaktadır.

Yonca tohumu nasıl ekilir? Yonca bitkisi tohumu dekera 4-5 kg ekilir.Mibzerle ekimde yonca tohum miktarı 2-2.5 kg.dır.1.5-2cm derinliğe sıkıştırarak ekilir.Yonca tohumlarında köklendirme hormonu kullanımı yer yer vardır.

Yonca gübreleme dekera 25-30 kg kök gübresi 15 15 15 atılır.Yonca azotlu üst gübresi pek istemez.Yalnız her kış girerken tarlaya  kök gübresi atılmasında fayda vardır.Organik gübre yoncanın verimini artırır.

 

yonca tohumu

 

Yonca ekim zamanı:Yonca sonbahar ve ilkbaharda ekilir.Aşırı soğuk bölgelerde ilkbahar ekimi daha doğrudur.

Yonca sulama sistemleri,yonca tarımında sulama,yağmurlama ve salma sulama şeklinde yapılır.Yağmurlama sulama sistemi tercih edilmesi daha doğrudur.Yaz aylarında sıçak mevsimde aşırı göllendirerek sulama yonca kök çürümesine yol açar.Yonca yem bitkisini  aşırı sulamadan kaçınmak gerekir.

 

kayseri yoncası,sahil yoncası,alfalfa yoncası,peru yoncası tohumları

 

Yonca tohumu çeşitleri:Verimli yonca tohumu çeşitleri, yonca çeşitleri nelerdir? Alfalfa yonca tohumu,kayseri yoncası,peru yoncası,sahil yoncası,kır yoncası tohumu.Ana hatlarıyla soğuk karasal iklim yoncaları,sıçak iklim kuşaklarında sahil yoncası ziraatı yapılmaktadır.

 

sertifikalı yonca tohumu çerşitleri

 

Yonca bitkisi 8-10 m derinliğe kadar kök atabilmektedir.Yonca yem bitkileri  eksi elli dereceden artı 60 dereceye kadar geniş bir çoğrafi iklim kuşaklarına uyumlu bir bitkidir.Yonca tarımında en önemli şey farklı iklim bölgeleri için farlı yonca tohumu çeşidinin seçilmesidir.Yonca tohumunda sınıflandırma dormansi denilen kavram üzerinden yapılmaktadır.Genel aralık soğuk bölgelerden sıçak sahil bölgelere göre derecelendirme 2'ten 9'a doğru değişmektedir.Yonca tohumu sertifikalı olarak Torunoğlu Tohum'da satılmaktadır.

 

satılık yonca tohumu

Yonca tohumu çeşitlerimiz sertifikalı ve yüksek kalitelidir.Yonca tohumu fiyatları firmamızda uygun rakamlıdır.Yonca tohumu markaları firmamızda ithaldir.Yonca tohumu fiyatları,yonca çeşidinin markasına göre değişmektedir.Yonca tohumu faydaları son yıllarda insansağlığı açısından şifalı bitkiler katagorisinde tartışılmaktadır.

 

yonca tohumu markaları-yonca tohumu satanlar

 

Yonca yetiştiriçliği kuru ot ,yonca balyası üretimi daha çok İçanadolu Bölgesi Aksaray ,Konya ve Ankara Bölgesinde yoğunlaşmıştır.Yonca hasadı iklimin musait olduğu yaz aylarında yapılmaktadır.Ülkemiz satılık yonca balyası konusunda dış satım yapan ülkeler arasındadır.Yonca balyası fiyatları artan talep nedeniyle yükselişe geçmiştir.Bu da yonca ekiminin ve yonca tarımının artmasınını sağlamıştır.Yonca fiyat soran çiftçilerimizi yonca üretimi yapan yetiştiricilere yönlendirmekteyiz

Yonca verimi arazinin verim özelliğine göre bir biçimde ortalama dekardan 15 balya ile 25 balya arasında değişmektedir.Yonca bitkisi hasat zamanı %10 çiceklenme zamanıdır.Yoncadan bir biçimde dekara verim 1-3 ton yeşil,300-800 kg kuru ot hasatı yapılır.Kurutma için ideal nem değeri %12-14 dür.Yoncanın proteininin %75'i yapraklarındadır.Yonca kurutulup balya yapılırken imkan dahilinde yapraklarını dökmemek gerekir.Yonca toprak seviyesinden 10 cm yukardan biçilmelidir.Çok soğuk bölgelerde son biçim 20 cm yukardan yapılmalıdır.Biçilen yonca hızla kurutulup tarladan kaldırılır.Biçilen yoncanın tarlada fazla kalması yonca bitkisine zarar verir.

Yonca sadece kuru ot yapılmaz aynı zamanda yonca slajı da yapılabilmektedir.Yonca slajı hayvanlar tarafından severek yenir.Yonca slajı hayvanlarda yüksek süt ve besi artşı sağlar.

Yonca verim, bir yıl içerisinde çok sayıda biçim vermektedir. Ekildiği yıl biçim sayısı nisbeten azdır. İçanadolu’da 2-3, kıyı bölgelerimizde 3-4 biçim alınabilir. Yoncada asıl verim ikinci yıldan sonra başlar. Doğu Anadolu’da 2-4, İçanadolu’da 4-5, Ege Bölgesinde 5-7, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7-10 biçim rahatlıkla alınabilmektedir.Yonca en yüksek verimi 3.yılda vermektedir.3.yıldan sonra verim yavaş yavaş azalarak 7 yıla kadar verim verebilmektedir.

 

elçi yonca tohumu,plato,vergo,sahil yonca tohumu

 

2012 yonca tohumu fiyatlarında ve tiçaretinde sorunlu bir yıl olmuştur.Yonca tohumu üretimi ve yonca tohumu ithalatında güçlüklerle karşılaşılmıştır.Yonca tohumu sertifikalı ve garentili olarak Torunoğlu Tohumda satılmaktadır.Yonca tohumu satan firmalar arasında ucuz fiyat,yüksek kalite satış politikamızdır.Yonca tohumu garentili,en iyi yonca tohumu olarak Torunoğlu Tohum'dan satın alınır.

2014 yılı kuraklık nedeniyle kaba yem üretimi ve diğer tarla bitkileri ziraatı yönünden sıkıntılı bir başlangıç yapmıştır.Yoğun yağışlar nedeniyle 2015 yılı yonca için güzel bir yıl olmaya adaydır.2017 yonca tohumu fiyatları uygun rakamlı olarak firmamızda satılmaktadır.

En fazla yonca balyası üretimi için Torunoğlu Tohum yonca markalarını tercih ediniz.Ülkenin her bölgesine 24 saatte anlaşmalı kargolarla tohumları ulaştırmaktayız.

 

Marmara Bölgesine uyumlu yonca tohumu ve diğer bölgeler Ege,Akdeniz,Karadeniz,İçanadolu,Doğuanadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için farklı özel ithal yonca tohumları önermekteyiz.

 

yonca tohumu çeşitleri

 

Yonca tohumu satışı ve satılık sertifikalı verimli yonca çeşitleri ve yonca tohumları hakkında bilgi için:Torunoğlu Tohum:0322 2398808 0530 3005273 0532 2664041 0555 9975075 ADANA Satışını yaptığımız tohumlar konusunda teknik destek sağlamaktayız.Torunoğlu Tohumculuk satış sonrası da müşterilerinin yanında olmaya devam etmektedir.

Yoncanın Çeşitli Biçim Devrelerinde Kimyasal Kompozisyonun Değişimi (%)

 


Biçim Devresi

Ham Protein

Ham Yağ

Ham Selüloz

N-sz Öz Madde

Ham Kül

Çok Genç

23.3

3.3

22.7

38.7

12.0

Genç

n 29.1

3.2

23.8

33.9

10.0

Çiçeklenme Başlangıcı

19.5

3.2

27.7

39.5

10.1

Tam Çiçeklenme

17.1

2.5

30.8

40.4

9.2

Meyve Bağlama

12.9

2.1

37.5

39.6

7.9

Saman

9.9

1.6

43.8

37.3

7.4

 

YONCA HASTALIKLARI

 

MOZAİK HASTALIĞI: en tipik belirtisi yapraklarda mozaik görüntüsüdür. Yapraklar çoğunlukla küçük kalır, kıvırcıklaşır. Bitki boyu bodur kalır ve çalılaşır. Semptomlar serin hava şartlarında belirgin olmasna rağmen,sıcak yaz aylarında kısmen maskelidir. Virüs bazı sebzelere de geçebilir. Taşınma çoğu kez yaprak bitleri ile olmaktadır. Bazı küsküt türleri de hastalığı yayarlar. Hastalığa karşı ilaçla mücadele imanı yoktur. Kültirel tedbir olarak; tarlanın yaşlandırılmaması, virüsün geçebildiği diğer bitki türlerini yoncalığın yakınına tesis edilmemesi ve hasta bitkilerin toplanıp imha edilmesi tavsiye edilebilir.

KÜLLENME (ERYSİPHE PİSİ): Aslında benzelyenin küllenme etmeniolmasına rağmen, bu türün ayrı ırkı yoncada da görülmektedir.Küllenme hastalığında tipik belirti, yapraklar üzerine un serpilmiş gibi beyaz bir tozlu yapılanmış görüntüdür. Yaprak parlaklığını ve yumuşaklığını kaybeder, gevrekleşir. hasta yaprakların uçları kıvrıktır. Küllenmeli yoncanın hayvan yemi olrak kullanılması halinde hayvanların hastalandığı da ifade edilmektedir. Fungus kışı hastalıklı bitki artıklarında misel formunda (bilhassa ılıman bölgelerde) geçirir.

YAPRAK LEKE HASTALIĞI: Bunlar yoncada zaman zaman görülen yaprak leke hastalıklardır. Bu hastalığa karşı ilaçlı mücadele yapılmamaktadır. en iyi bir tedbir yoncayı erken biçmektir.

RHZOCTONİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (RHIZOCTONIA VIOLACEA): Kahverengi veya mor renkli misel iplikleri kök yüzeyine yayılırlar ve buradan iç dokulara girip kökü parçalarlar. Yumuşak, lapa gibi bir kütleye dönüştürürler. Yoncalığın ıslak kalan kısmları hastalığa daha fazla maruz kalmaktadır.

Mücadelesi: Hastalık görülen yoncalık kısmlarının sürülmesi ve sönmemiş kireç uygulaması.

KÜSKÜTLE MÜCADELE: Yonca yetiştiriciliğinde en önemli işlerden birisi küskürtle savaştır. Klorofilden yoksun olması nedeniylefotosentez yapamaz. Tohumlar çimlendikten sonra ufak küsküt fidanlarıyonca bitkisine sarılır. Emeçleri ile bitkinin öz suyunu emerek beslenir. Kolaylıkla yayılarak bitkiye büyük zararlar yapar ve bitkinin ölümüne yol açar. Yoncalık civarında görülen yabancı ot ve özellikle küskütle bulaşık tarlalar sürülerek yakılmalıdır. Küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvan otlatılmamaıdır. Küsküt tohumları hayvanların sindirim sistemlerinden çimlenme kabiliyetlerini büyük bir oranda kaybetmeden geçebildikleri için, küskütle bulaşık yonca yiyen hayvanların gübreleri yoncalıkta kullanmamalıdır. Küskütün yoğun olarak görüldüğü yoncalıkla sökülerek, bunlardan en az 3 - 4 yıl küskütün konukçusu olmayan diğer kültür bitkileri (hububat, mısır) ekilmelidir. Küskütle bulaşık yoncalıklar, kükütler çiçek açmadan önce derinden biçilmeli ve yoncalıkta bitki artığı bırakılmamalıdır. Böylece yoncalıklarda derin biçime işlemi 3 - 4 kez arka arkaya tekrarlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Yoncalıkta kimyasal mücadele için belli bir mücadele eşiği verilmesi oldukça güçtür. ilaçla mücadeleyi gerektirecek küsküt varsa, küskütler çiçek açıp tohum bağlamadan ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Küskütsüz yonca yetiştirmenin ilk şartı, küskütsüz ve sertifikalı tohum ekmektir.

KİREÇLEME: Yonca tesisi kurulacak tarlanın asitliği yüksek ise mutlaka kireçleme yapılmalıdır. Kireç, toprakta çok yavaş aktivite gösterdiğinden (toprakta yavaş yayıldığından); yonca ekilmede 6 -12 ay önceden yapılacak kirçleme en uygun olanıdır. Kireçleme işlemi 2 uygulamada yapılması tavsiye edilir. 1. Uygulama ilk toprak işleminin yapıldığı derin sürümden önce, 2. uygulama ise ekim öncesi yapılanson toprak hazır lığından önce

 

 

 

 

Yüksek Kalitede Yonca Silajı Hasadı ve Hazırlama


Yüksek kalitede yonca silajı hasadı, yüksek kalitedeki kuru yonca hasadından biraz farklıdır.   En önemli fark, hasadı yapılan yoncalardaki nem seviyesi ile ilgilidir.  Yüksek kalitedeki kuru yonca, %85'lik kuru madde bulundururken, yonca silajı, %35-40 kuru madde içerecektir.  Silajın nasıl muhafaza edildiği, nem seviyesini doğrudan etkiler.  Eğer silaj, plastik torbada veya diğer oksijeni kısıtlayan şekilde muhafaza edilir ise kuru madde muhtevası biraz daha yüksek olur.  Yonca silajı hazırlama aşamaları şu şekildedir:

En iyi kalitede silaj, yoncanın geç vejetatif, erken tohumlama döneminde hasat edilmesi ile elde edilir.  Yonca bitkisinin, yaklaşık olarak %10'unda tomurcuk olması gerekir.  Eğer çiçeklenme görülmeye başlamış ise, hasat için zaman hala uygun olabilir, ancak protein seviyesi biraz düşmüş ve NDF değeri de biraz yükselmiş olur.  Hedefimiz, %20 ham protein, %30 ADF ve %40 NDF elde etmektir.  Materyalin kuru madde değeri, en az %30 oluncaya kadar kurumaya bırakın.  Biraz daha yüksek olursa daha iyidir.  Hasat edilmiş materyal, kümeler halinde değil, geniş bir alana yayılarak bırakılırsa daha hızlı kurur.  Hasat esnasında toprak veya yabancı materyalin karışmaması için yonca yeterince yüksekte biçilmelidir.  Genellikle, düşük nem koşullarında, öğleden sonra biçilip, ertesi sabah da doğrama yapılması önerilen bir programdır.  Önemli olan husus, doğramadan çok önce hasat etmemektir. 

Bir sonraki aşama, hasat edilen materyali bir silaj kesici (doğrayıcı) kullanarak küçük parçalara kesmektir.  Nem seviyesi hızla düşeceğinden, silajı bir an önce kesmek önemlidir.  Kesim işlemi esnasında dikkat edilecek diğer önemli husus, uniform (eşit) bir uzunlukta parçalar elde edecek şekilde kesilmesi ve bunun sonucunda silajın siloda paketlenerek/sıkıştırılarak iyi bir fermantasyon temin edilmesidir.  Yonca veya ot silajı için önerilen parça uzunluğu 12 mm'dir.  Unutmayınız ki, bu önerilen teorik parça uzunluğundan daha uzun parçalar elde edilebilir.  Bu durumda, sığır beslenmesi için uygundur.  Daha kısa materyal, rumen stimulasyonunu temin ederek yüksek oranda sindirilebilir ve bu şekilde ineğin fazla miktarda yem tüketmesi temin edilebilir.

Düzgün olarak hasat edilip parçalandığında, materyal resimdeki gibi görünmelidir.  Bir partikül seperatörü kullanarak parça uzunluğunu değerlendirebilirsiniz.  Separatör kullanıldığında, hedeflenen oran şu şekilde olmalıdır; parçalanmış materyalin %20'si en üstteki elekte, % 40'ı orta elekte ve % 40'ı da en alt elekte olmalıdır.  Eğer orta elekteki miktar daha çok ise bir problem teşkil etmez.  Ancak, en üstteki elekte fazla miktar kaldı ise bu silajın iyi muhafaza edilmemesine yol açacak ve bu da düşük kalitede bir kaba yem ile sonuçlanacaktır. 

Silo, hızlı bir şekilde doldurulmalı ve iyi paketlenmelidir/sıkıştırılmalıdır.  Başarısızlıkların pek çoğu, bu iki hedefe ulaşılamadığında ortaya çıkar.  Silaj iyice sıkıştırılmadığında, sıcaklık artışı (kızışma) ortaya çıkar, materyal fermente olur ve bu sıcaklık artışı ısıdan tahrip olmuş proteinleri meydana getirir.  Isı ile tahrip olmuş protein, inek tarafından sindirilemez.  Muhafaza edilmiş silajdaki sıcaklık artışı, ortam sıcaklığından en çok 5-7 °C fazla olmalıdır.  Silo ne kadar hızlı paketlenir/sıkıştırılır ise bozulma miktarı da büyük oranda az olur. 

Silo doldurulduktan sonra, üzeri plastik bir örtü ile örtülmelidir.  Silajı yeme katmak için en az 30-45 gün beklenmelidir.  Bu süre, tam bir fermantasyona imkan vererek yüksek kalitede bir kaba yemin oluşmasını temin eder.  Silodan yem alındığında, tatlı bir kokusu olmalı, herhangi bir küf ve benzeri bozulma belirtisi göstermemelidir.  Silajın üst tabakasında az bir miktar küf olabilir (en çok 10 cm) ve bu normaldir.  Silodan silaj alınırken, silajın bize dönük olan tüm yüzeyi boyunca 15 cm'lik bir oran, günlük miktar olarak kesilmelidir. 
 

 

Yem Bitkileri Destek Miktarları

 

Tarih:  Kasım 17, 2012 Etiketler:  destekleme için başvuru nasıl yapılıyor, kaba yem, yem bitkileri destekleme, yem destekleme fiyatları, yem destekleme için ne zaman başvuruda bulunmak gerek, yem desteklemeleri fiyatları, yem desteklemeleri ne kadar     |  

 

 

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapılacak 2011 yılı tarımsal destekleme miktarı açıklandı.

 

 

 

 

Destekleme fiyatlarına yönelik ‘Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği’ 6 Mayıs 2011 tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olması koşulu ile çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak. Bu destekleme miktarları dekar başına, yonca (sulu) 130 TL, yonca (kuru) 70 TL, korunga 90 TL, tek yıllıklar 30 TL, silajlık tek yıllıklar, 45 TL, silajlık mısır (sulu) 55 TL, silajlık mısır (kuru) 30 TL, yapay çayır-mera 75 TL olarakr belirlendi. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin 15 Kasım 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

 

  

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurmalarını gerekmektedir.

 

 

 

 

---

 

 

 Etiketler:yonca tohumu,yonca tohumu fiyatları,sertifikalı yonca tohumu,yonca yetiştiriçiliği,satılık ithal yonca tohumu,yonca tohumu çeşitleri,yonca slajı

 

yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


)

Yonca tohumu,slajlık mısır tohumu ve diğer yem bitkileri 

 Çayır Mera Tohumu(Çayır Mera Karışımları) Sulak Araziler

Korunga 
 
Macar Fiği 
 İtalian Ryegrass Tekli Yem Bitkisi 
 
İtalian Ryegarss Karışım Yem Bitkisi
 At Harası Karışımı(At Merası
Adi Fiği 
 
Arı Otu 
Yem Şalgamı 
 
Hayvan Pancarı
 
Yem Bezelyesi 
Mürdümük 
 Çayır Mera Tohumu Bataklık Araziler  
Bal Merası Karışımı Tohumları 
 
Yonca Tohumu 
Ot Tipi Yem Şalgamı(Yemlık Kolza)
 
Tritikale Yem Bitkisi 
 
Çayır Mera Tohumu(Çayır Mera Karışımı) Kurak Araziler  
 
 
 
Yonca Mix -Karışım Yonca Tohumu 
Yaz Otu 
 
Sorgum Sudan Otu 
 
Slajlık Mısır Tohumu 
 
Danelik Mısır Tohumu 
 
 
 tohum satışı yaptığımız iller ve ilçeler.Yonca tohumu fiyatları 2014'de de ucuz fiyat politikamız gecerlidir.

Adana'nın ilçeleri

Aladağ
Ceyhan
Çukurova
Feke
İmamoğlu
Karaisalı
Karataş
Kozan
Pozantı
Saimbeyli
Sarıçam
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Yüreğir

 

 


 Adıyaman'ın ilçeleri

Besni
Çelikhan
Gerger
Gölbaşı
Kahta
Samsat
Sincik
Tut

 

 


 Afyonkarahisar'ın ilçeleri


Başmakçı
Bayat
Bolvadin
Çay
Çobanlar
Dazkırı
Dinar
Emirdağ
 Evciler
Hocalar
İhsaniye
İscehisar
Kızılören
Sandıklı
Sinanpaşa
Sultandağı
Şuhut


]

 


 Ağrı'nın ilçeleri

Diyadin
Doğubeyazıt
Eleşkirt
Hamur
Patnos
Taşlıçay
Tutak

 

 


 Aksaray'ın ilçeleri

Ağaçören
Aksaray
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi


]

 


 Amasya'nın ilçeleri

Amasya
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova

 

 


 Ankara'nın ilçeleri

Akyurt
Altındağ
Ayaş
Bala
Beypazarı
Çamlıdere
Çankaya
Çubuk
Elmadağ
Etimesgut
Evren
Gölbaşı
Güdül
 Haymana
Kalecik
Kazan
Keçiören
Kızılcahamam
Mamak
Nallıhan
Polatlı
Pursaklar
Sincan
Şereflikoçhisar
Yenimahalle


]

 


 Antalyanın ilçeleri

Akseki
Aksu
Alanya
Döşemealtı
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
İbradi
Kale
 Kaş
Kemer
Kepez
Konyaaltı
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Muratpaşa
Serik

 

 


 Ardahan'ın ilçeleri

Ardahan
Çıldır
Damal
Göle
Hanak
Posof

 

 


 Artvin'in ilçeleri

Ardanuç
Arhavi
Artvin
Borçka
Hopa
Murgul
Şavşat
Yusufeli

 

 


 Aydın'ın ilçeleri

Bozdoğan
Buharkent
Çine
Didim
Efeler
Germencik
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
 Koçarlı
Köşk
Kuşadası
Kuyucak
Nazilli
Söke
Sultanhisar
Yenipazar

 

 


 Balıkesir'in ilçeleri

Altıeylül
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gömeç
 Gönen
Havran
İvrindi
Karesi
Kepsut
Manyas
Marmara
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk


Bartın[kaynağı değiştir]

 


 Bartın'ın ilçeleri

Amasra
Bartın
Kurucaşile
Ulus

 

 


 Batman'ın ilçeleri
Beşiri
Gercüş
Hasankeyf
Kozluk
Sason

 

 


 Bayburt'un ilçeleri

Aydıntepe
Bayburt
Demirözü


]

 


 Bilecik'in ilçeleri
Bozüyük
Gölpazarı
İnhisar
Osmaneli
Pazaryeri
Söğüt
Yenipazar

 

 


 Bingöl'ün ilçeleri

Adaklı
Bingöl
Genç
Karlıova
Kiğı
Solhan
Yayladere
Yedisu

 

 


 Bitlis'in ilçeleri

Adilcevaz
Ahlat
Bitlis
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan

 

 


 Bolu'nun ilçeleri
Dörtdivan
Gerede
Göynük
Kıbrıscık
Mengen
Mudurnu
Seben
Yeniçağa


Burdur[kaynağı değiştir]

 


 Burdur'un ilçeleri

Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Burdur
Çavdır
Çeltikçi
Gölhisar
Karamanlı
Kemer
Tefenni
Yeşilova

 

 


 Bursa'nın ilçeleri

Büyükorhan
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
 Mudanya
Mustafakemalpaşa
Nilüfer
Orhaneli
Orhangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yıldırım

 

 


 Çanakkale'nin ilçeleri

Ayvacık
Bayramiç
Biga
Bozcaada
Çan
Çanakkale
Eceabat
Ezine
Gelibolu
Gökçeada
Lapseki
Yenice

 

 


 Çankırı'nın ilçeleri

Atkaracalar
Bayramören
Çankırı
Çerkeş
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
Kurşunlu
Orta
Şabanözü
Yapraklı

 

 


 Çorum'un ilçeleri

Alaca
Bayat
Boğazkale
Çorum
Dodurga
İskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Uğurludağ

 

 


 Denizli'nin ilçeleri
Acıpayam
Babadağ
Baklan
Bekilli
Beyağaç
Bozkurt
Buldan
Çal
Çameli
 Çardak
Çivril
Güney
Honaz
Kale
Merkezefendi
Pamukkale
Sarayköy
Serinhisar
Tavas

 

 


 Diyarbakır'ın ilçeleri

Bağlar
Bismil
Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kayapınar
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan
Sur
Yenişehir

 

 


 Düzce'nin ilçeleri

Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Düzce
Gölyaka
Gümüşova
Kaynaşlı
Yığılca

 

 


 Edirne'nin ilçeleri
Enez
Havsa
İpsala
Keşan
Lalapaşa
Meriç
Süloğlu
Uzunköprü

 

 


 Elazığ'ın ilçeleriAğın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Elazığ
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice

 

 


 Erzincan'ın ilçeleriÇayırlı
Erzincan
İliç
Kemah
Kemaliye
Otlukbeli
Refahiye
Tercan
Üzümlü

 

 


 Erzurum'un ilçeleri
Aşkale
Aziziye
Çat
Hınıs
Horasan
İspir
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Narman
 Oltu
Olur
Palandöken
Pasinler
Pazaryolu
Şenkaya
Tekman
Tortum
Uzundere
Yakutiye

 

 


 Eskişehir'in ilçeleri

Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
İnönü
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Odunpazarı
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Tepebaşı

 

 


 Gaziantep'in ilçeleriAraban
İslahiye
Karkamış
Nizip
Nurdağı
Oğuzeli
Şahinbey
Şehitkamil
Yavuzeli

 

 


 Giresun'un ilçeleriAlucra
Bulancak
Çamoluk
Çanakçı
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Giresun
Görele
Güce
Keşap
Piraziz
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere

 

 


 Gümüşhane'nin ilçeleri
Kelkit
Köse
Kürtün
Şiran
Torul

 

 


 Hakkâri'nin ilçeleri

Çukurca
Hakkâri
Şemdinli
Yüksekova

 

 


 Hatay'ın ilçeleri

Altınözü
Arsuz
Antakya
Belen
Defne
Dörtyol
Erzin
Hassa
İskenderun
Kırıkhan
Kumlu
Payas
Reyhanlı
Samandağ
Yayladağı

 

 


 Iğdır'ın ilçeleri

Aralık
Iğdır
Karakoyunlu
Tuzluca

 

 


 Isparta'nın ilçeler

iAksu
Atabey
Eğirdir
Gelendost
Gönen
Isparta
Keçiborlu
Senirkent
Sütçüler
Şarkikaraağaç
Uluborlu
Yalvaç
Yenişarbademli

 

 

 


İstanbul'un ilçeleri
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
 Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu

 

 


İzmir'in ilçeleri

Aliağa
Balçova
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
 Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla

 

 


 Kahramanmaraş'ın ilçeleri

Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Dulkadiroğlu
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Onikişubat
Pazarcık
Türkoğlu

 

 


 Karabük'ün ilçeleri

Eflani
Eskipazar
Karabük
Ovacık
Safranbolu
Yenice

 

 


 Karaman'ın ilçeleri

Ayrancı
Başyayla
Ermenek
Karaman
Kazımkarabekir
Sarıveliler

 

 


 Kars'ın ilçeleri

Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Kars
Sarıkamış
Selim
Susuz

 

 


 Kastamonu'nun ilçeleri

Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
 Hanönü
İhsangazi
İnebolu
Kastamonu
Küre
Pınarbaşı
Seydiler
Şenpazar
Taşköprü
Tosya

 

 


 Kayseri'nin ilçeleri
Akkışla
Bünyan
Develi
Felahiye
Hacılar
İncesu
Kocasinan
Melikgazi
 Özvatan
Pınarbaşı
Sarıoğlan
Sarız
Talas
Tomarza
Yahyalı
Yeşilhisar

 

 


 Kırıkkale'nin ilçeleri

Bahşılı
Balışeyh
Çelebi
Delice
Karakeçili
Keskin
Kırıkkale
Sulakyurt
Yahşihan

 

 


 Kırklareli'nin ilçeleri

Babaeski
Demirköy
Kırklareli
Kofçaz
Lüleburgaz
Pehlivanköy
Pınarhisar
Vize


Kırşehir[kaynağı değiştir]

 


 Kırşehir'in ilçeleri

Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Kaman
Kırşehir
Mucur

 

 


 Kilis'in ilçeleri

Elbeyli
Kilis
Musabeyli
Polateli


]

 


 Kocaeli'nin ilçeleri

Başiskele
Çayırova
Darıca
Derince
Dilovası
Gebze
Gölcük
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe
Körfez

 

 


 Konya'nın ilçeleri
Ahırlı
Akören
Akşehir
Altınekin
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Ereğli
Güneysınır
Hadım
 Halkapınar
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Sarayönü
Selçuklu
Seydişehir
Taşkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yeniceoba
Yunak

 

 


 Kütahya'nın ilçeler

iAltıntaş
Aslanapa
Çavdarhisar
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Gediz
Hisarcık
Kütahya
Pazarlar
Şaphane
Simav
Tavşanlı

 

 


 Malatya'nın ilçeleri

Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Battalgazi
Darende
Doğanşehir
Doğanyol
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Pütürge
Yazıhan
Yeşilyurt

 

 


 Manisa'nın ilçeleri

Ahmetli
Akhisar
Alaşehir
Demirci
Gölmarmara
Gördes
Kırkağaç
Köprübaşı
Kula
Salihli
Sarıgöl
Saruhanlı
Selendi
Soma
Şehzadeler
Turgutlu
Yunusemre

 

 


 Mardin'in ilçeleri

Artuklu
Dargeçit
Derik
Kızıltepe
Mazıdağı
Midyat
Nusaybin
Ömerli
Savur
Yeşilli

 

 


 Mersin'in ilçeler

iAkdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir

 

 


 Muğla'nın ilçeleri

Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Kavaklıdere
Köyceğiz
Marmaris
Menteşe
Milas
Ortaca
Seydikemer
Ula
Yatağan


Muş[kaynağı değiştir]

 


 Muş'un ilçeleri

Bulanık
Hasköy
Korkut
Malazgirt
Muş
Varto


]

 


 Nevşehir'in ilçeleri

Acıgöl
Avanos
Derinkuyu
Gülşehir
Hacıbektaş
Kozaklı
Nevşehir
Ürgüp

 

 


 
 Niğde ilinin ilçeleri
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Niğde
Ulukışla

 

 


 Ordu'nun ilçeleri
Akkuş
Altınordu
Aybastı
Çamaş
Çatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
 Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru
Mesudiye
Perşembe
Ulubey
Ünye

 

 


 Osmaniye'nin ilçeleri

Bahçe
Düziçi
Hasanbeyli
Kadirli
Osmaniye
Sumbas
Toprakkale

 

 


 Rize'nin ilçeleri

Ardeşen
Çamlıhemşin
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
Hemşin
İkizdere
İyidere
Kalkandere
Pazar
Rize

 

 


 Sakarya'nın ilçeleri

Adapazarı
Akyazı
Arifiye
Erenler
Ferizli
Geyve
Hendek
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Pamukova
Sapanca
Serdivan
Söğütlü
Taraklı

 


 Samsun'un ilçeleri

Alaçam
Asarcık
Atakum
Ayvacık
Bafra
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Kavak
Ladik
Ondokuzmayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent

 

 


 Siirt'in ilçeleri

Tillo
Baykan
Eruh
Kurtalan
Pervari
Siirt
Şirvan

 

 


 Sinop'un ilçeleri

Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Saraydüzü
Sinop
Türkeli

 

 


 Sivas'ın ilçeleri

Akıncılar
Altınyayla
Divriği
Doğanşar
Gemerek
Gölova
Hafik
İmranlı
Kangal
Koyulhisar
Sivas
Suşehri
Şarkışla
Ulaş
Yıldızeli
Zara
Gürün

 


Şanlıurfa'nın ilçeleri

Akçakale
Birecik
Bozova
Ceylanpınar
Eyyübiye
Halfeti
Haliliye
Harran
Hilvan
Karaköprü
Siverek
Suruç
Viranşehir

 

 


Şırnak'ın ilçeleri

Beytüşşebap
Cizre
Güçlükonak
İdil
Silopi
Şırnak
Uludere

 

 


 Tekirdağ'ın ilçeleri

Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
Malkara
Marmara Ereğlisi
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy

 

 


 Tokat'ın ilçeleri

Almus
Artova
Başçiftlik
Erbaa
Niksar
Pazar
Reşadiye
Sulusaray
Tokat
Turhal
Yeşilyurt
Zile

 

 


 Trabzon'un ilçeleri
Akçaabat
Araklı
Arsin
Beşikdüzü
Çarşıbaşı
Çaykara
Dernekpazarı
Düzköy
Hayrat
 Köprübaşı
Maçka
Of
Ortahisar
Sürmene
Şalpazarı
Tonya
Vakfıkebir
Yomra

 


 Tunceli'nin ilçeleri

Çemişgezek
Hozat
Mazgirt
Nazimiye
Ovacık
Pertek
Pülümür
Tunceli

 

 


 Uşak'ın ilçeleri

Banaz
Eşme
Karahallı
Sivaslı
Ulubey
Uşak

 

 


 Van'ın ilçeleri

Bahçesaray
Başkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
Erciş
Gevaş
Gürpınar
İpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
Tuşba

 


 Yalova'nın ilçeleri

Altınova
Armutlu
Çınarcık
Çiftlikköy
Termal
Yalova

 


 Yozgat'ın ilçeleri

Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy
Yozgat

 


 Zonguldak'ın ilçeleri

Alaplı
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Kilimli
Kozlu
Karadeniz Ereğli
Zonguldak

 

 

ARTVİN,MARDİN,ANTALYA,KAHRAMANMARAŞ,ANKARA,MANİSA,AMASYA,MALATYA,AĞRI,


ŞANLIURFA,ELAZIĞ,TUNCELİ,EDİRNE,TRABZON,DİYARBAKIR,TOKAT,

KIRKLARELİ,KİLİS KIRŞEHİR,OSMANİYE,DÜZCE,KARABÜK,KAYSERİ,YALOVA,KASTAMONU,IĞDIR,KARS,ARDAHAN,İZMİR,BARTIN,

İSTANBUL,ŞIRNAK,MERSİN,BATMAN,ISPARTA,KIRIKKALE,HATAY,KARAMAN


DENİZLİ,TEKİRDAĞ,ÇORUM,SİVAS,ÇANKIRI,SİNOP,ÇANAKKALE,SİİRT,BURSA,SAMSUN,BURDUR,SAKARYA,BOLU,RİZE,BİTLİS,ORDU,

BİNGÖL,NİĞDE,BİLECİK,NEVŞEHİR,BALIKESİR,MUŞ,AYDIN,MUĞLA
KÜTAHYA,AFYONKARAHİSAR,KONYA,ADIYAMAN,KOCAELİ,ADANA
HAKKARİ,BAYBURT,GÜMÜŞHANE,AKSARAY,GİRESUN,ZONGULDAK,GAZİANTEP,YOZGAT,ESKİŞEHİR,VAN,ERZURUM,UŞAK,ERZİNCAN,

KUZEY KIBRIS’TAKİ İLÇE VE BUNLARA BAĞLI BUCAKLAR

A- Lefkoşa ilçesi
 1. Lefkoşa Bucağı
2. Değirmenlik Bucağı

B- Gazimağusa ilçesi
 1. Gazimağusa bucağı
2. Geçitkale Bucağı
3. Akdoğan bucağı

C- Girne İlçesi
 1. Girne bucağı
2. Çamlıbel bucağı

D- Güzelyut ilçesi
 1. Güzelyurt bucağı
2. Lefke bucağı

E- İskele İlçesi
 1. İskele Bucağı
2. Mehmetcik bucağı
3 Yenierenköy bucağı

 

Gazimağusa (Gazimagosa) Posta Kodu Listesi
•KKTC GAZİMAĞUSA AKDOĞAN AKDOĞAN MAHALLESİ 99520
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU BEYARMURDU MAHALLESİ 99550
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU ÇAYÖNÜ KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU DÜZCE KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU GÜVERCİNLİK KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU İNCİRLİ KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU KÖPRÜLÜ KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU PİLE KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA BEYARMUDU TÜRKMENKÖY KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA ANADOLU MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA BAYKAL MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA CANBULAT MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA HARİKA MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA KARAKOL MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA LALAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA MUTLUYAKA KÖYÜ 99500
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA NAMIKKEMAL MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA PERTEVPAŞA MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA PİYALEPAŞA MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA SAKARYA MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA SURLARİÇİ MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA TUZLA KÖYÜ 99500
•KKTC GAZİMAĞUSA GAZİMAĞUSA ZAFER MAHALLESİ 99450
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE ÇAMLICA KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE ÇINARLI KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE GEÇİTKALE MAHALLESİ 99610
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE MALLIDAĞ KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE NERGİSLİ KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE SÜTLÜCE KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE YAMAÇKÖY KÖYÜ 99620
•KKTC GAZİMAĞUSA İNÖNÜ DÖRTOL KÖYÜ 99635
•KKTC GAZİMAĞUSA İNÖNÜ İNÖNÜ MAHALLESİ 99630
•KKTC GAZİMAĞUSA İNÖNÜ KORKUTELİ KÖYÜ 99635
•KKTC GAZİMAĞUSA İNÖNÜ PİRHAN KÖYÜ 99635
•KKTC GAZİMAĞUSA PAŞAKÖY ASLANKÖY KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA PAŞAKÖY KURUDERE KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA PAŞAKÖY PAŞAKÖY MAHALLESİ 99650
•KKTC GAZİMAĞUSA PAŞAKÖY ULUKIŞLA KÖYÜ 99655
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI ERGENEKON KÖYÜ 99665
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI GÖNENDERE KÖYÜ 99665
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI GÖRNEÇ KÖYÜ 99665
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI PINARLI KÖYÜ 99665
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI SERDARLI MAHALLESİ 99660
•KKTC GAZİMAĞUSA SERDARLI TİRMEN KÖYÜ 99665
•KKTC GAZİMAĞUSA TATLISU AKTUNÇ MAH 99640
•KKTC GAZİMAĞUSA TATLISU KÜÇÜKERENKÖY KÖYÜ 99645
•KKTC GAZİMAĞUSA TATLISU YALI MAHALLESİ 99640
•KKTC GAZİMAĞUSA VADİLİ TURUNÇLU KÖYÜ 99675
•KKTC GAZİMAĞUSA VADİLİ VADİLİ MAHALLESİ 99670
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ AKOVA KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ ALANİÇİ KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ ATLILAR KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ MORMENEKŞE KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ MURATAĞA KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ SANDALLAR KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ ŞEHİTLER KÖYÜ 99690
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ YENİBOĞAZİÇİ MAHALLESİ 99680
•KKTC GAZİMAĞUSA YENİBOĞAZİÇİ YILDIRIM KÖYÜ 99690

 

Girne Posta Kodu Listesi
•KKTC GİRNE ALSANCAK ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 99350
•KKTC GİRNE ALSANCAK DENİZKIZI MAHALLESİ 99350
•KKTC GİRNE ALSANCAK ILGAZ KÖYÜ 99360
•KKTC GİRNE ALSANCAK İNCESU KÖYÜ 99360
•KKTC GİRNE ALSANCAK MALATYA KÖYÜ 99360
•KKTC GİRNE ALSANCAK YAYLA MAHALLESİ 99350
•KKTC GİRNE ALSANCAK YEŞİLTEPE KÖYÜ 99360
•KKTC GİRNE ALSANCAK YEŞLİOVA MAHALLESİ 99350
•KKTC GİRNE ÇATALKÖY ARAPKÖY KÖYÜ 99375
•KKTC GİRNE ÇATALKÖY ÇATALKÖY MAHALLESİ 99370
•KKTC GİRNE DİKMEN AĞIRDAĞ KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN AKÇİÇEK KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN AŞAĞIDİKMEN MAHALLESİ 99380
•KKTC GİRNE DİKMEN AŞAĞITAŞKENT KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN BOĞAZKÖY KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN DAĞYOLU KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN GÖÇERİ KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN GÜNGÖR KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN KÖMÜRCÜ KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN PINARBAŞI KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN ŞİRİNEVLER KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE DİKMEN YUKARIDİKMEN MAHALLESİ 99380
•KKTC GİRNE DİKMEN YUKARITAŞKENT KÖYÜ 99390
•KKTC GİRNE ESENTEPE BAHÇELİ KÖYÜ 99410
•KKTC GİRNE ESENTEPE BEŞPARMAK KÖYÜ 99410
•KKTC GİRNE ESENTEPE ESENTEPE MAHALLESİ 99400
•KKTC GİRNE ESENTEPE KARAAĞAÇ KÖYÜ 99410
•KKTC GİRNE GİRNE AŞAĞIGİRNE MAHALLESİ 99300
•KKTC GİRNE GİRNE BEYLERBEYİ KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE DOĞANKÖY KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE EDREMİT KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE GİRNE MAHALLESİ 99300
•KKTC GİRNE GİRNE KARAKUM KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE KARAMAN KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE KARAOĞLANOĞLU KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE OZANKÖY KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE YUKARIGİRNE MAHALLESİ 99300
•KKTC GİRNE GİRNE ZEYTİNLİK KÖYÜ 99320
•KKTC GİRNE GİRNE ZEYTİNLİK MAHALLESİ 99300
•KKTC GİRNE LAPTA ADATEPE MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA AKDENİZ KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA ALEMDAĞ KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA BAŞPINAR MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA ÇAMLIBEL KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA GEÇİTKÖY KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA HİSARKÖY KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KARPAŞA KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KARŞIYAKA KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KAYALAR KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KILIÇASLAN KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KOCATEPE MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA KORUÇAM KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA KOZAN KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA ÖZHAN KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA SADRAZAMKÖY KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA SAKARYA MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA TEPEBAŞI KÖYÜ 99440
•KKTC GİRNE LAPTA TINAZTEPE MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA TÜRK MAHALLESİ 99420
•KKTC GİRNE LAPTA YAVUZLAR MAHALLESİ 99420

 

Güzelyurt Posta Kodu Listesi
•KKTC GÜZELYURT GEMİKONAĞI DENİZLİ MAHALLESİ 99800
•KKTC GÜZELYURT GEMİKONAĞI ERENKÖY KÖYÜ 99810
•KKTC GÜZELYURT GEMİKONAĞI GEMİKONAĞI MAHALLESİ 99800
•KKTC GÜZELYURT GEMİKONAĞI YEDİDALGA KÖYÜ 99810
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT AKÇAY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT AŞAĞIBOSTANCI KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT AYDINKÖY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT GAYRETKÖY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT GÜNEŞKÖY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT İSMETPAŞA MAHALLESİ 99700
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT KALVANLI KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT LALAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ 99700
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT MEVLEVİ KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT PİYALEPAŞA MAHALLESİ 99700
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT SERHATKÖY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT ŞAHİNLER KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT YAYLA KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT YUKARIBOSTANCI KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT YUVACIK KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT GÜZELYURT ZÜMRÜTKÖY KÖYÜ 99750
•KKTC GÜZELYURT LEFKE BADEMLİKÖY KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE BAĞLIKÖY KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE CENGİZKÖY KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE ÇAMLIKÖY KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE DOĞANCI KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE GAZİVEREN KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE GÜNEBAKAN MAHALLESİ 99780
•KKTC GÜZELYURT LEFKE KURTTEPE MAHALLESİ 99780
•KKTC GÜZELYURT LEFKE LEFKE MAHALLESİ 99770
•KKTC GÜZELYURT LEFKE MADENLİKÖY MAHALLESİ 99780
•KKTC GÜZELYURT LEFKE ÖMERLİ KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE SÜLAYMANİYE MAHALLESİ 99780
•KKTC GÜZELYURT LEFKE ŞİRİNKÖY MAHALLESİ 99780
•KKTC GÜZELYURT LEFKE TAŞPINAR KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE YEŞİLIRMAK KÖYÜ 99790
•KKTC GÜZELYURT LEFKE YEŞİLYURT KÖYÜ 99790

 

İskele Posta Kodu Listesi
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK BÜYÜKKONUK MAHALLESİ 99870
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK KAPLICA KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK KİLİTKAYA KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK MERSİNLİK KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK SAZLIKÖY KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK TUZLUCA KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK YEDİKONUK KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE BÜYÜKKONUK ZEYBEKKÖY KÖYÜ 99880
•KKTC İSKELE DİPKARPAZ ERSİNPAŞA MAHALLESİ 99890
•KKTC İSKELE DİPKARPAZ KALEBURNU KÖYÜ 99900
•KKTC İSKELE DİPKARPAZ POLATPAŞA MAHALLESİ 99890
•KKTC İSKELE DİPKARPAZ SANCARPAŞA MAHALLESİ 99890
•KKTC İSKELE İSKELE AĞILLAR KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE ALTINOVA KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE ARDAHAN KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE AYGÜN KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE BAHÇELER MAHALLESİ 99850
•KKTC İSKELE İSKELE BOĞAZİÇİ KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE BOĞAZKÖY KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE BOĞAZTEPE KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE CEVİZLİ MAHALLESİ 99850
•KKTC İSKELE İSKELE ERGAZİ KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE İSKELE MAHALLESİ 99850
•KKTC İSKELE İSKELE KALECİK KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE KURTULUŞ KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE KUZUCUK KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE ÖTÜKEN KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE SINIRÜSTÜ KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE TOPÇUKÖY KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE TURNALAR KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE İSKELE YARKÖY KÖYÜ 99860
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK BAFRA KÖYÜ 99920
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK BALALAN KÖYÜ 99920
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK ÇAYIROVA KÖYÜ 99920
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK KUMYALI KÖYÜ 99920
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK MEHMETÇİK MAHALLESİ 99910
•KKTC İSKELE MEHMETÇİK PAMUKLU KÖYÜ 99920
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY ADAÇAY KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY AVTEPE KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY BOLTAŞLI KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY DERİNCE KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY ESENKÖY KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY GELİNCİK KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY KURUOVA KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY SİPAHİ KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY TAŞLICA KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY YENİERENKÖY MAHALLESİ 99950
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY YEŞİLKÖY KÖYÜ 99970
•KKTC İSKELE YENİERENKÖY ZİYAMET KÖYÜ 99970

 

Lefkoşa Posta Kodu Listesi
•KKTC LEFKOŞA AKINCILAR AKINCILAR MAHALLESİ 99280
•KKTC LEFKOŞA AKINCILAR GAZİLER KÖYÜ 99290
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY ALAYKÖY MAHALLESİ 99200
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY GÜRPINAR KÖYÜ 99250
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY İKİDERE KÖYÜ 99250
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 99200
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY TÜRKELİ KÖYÜ 99250
•KKTC LEFKOŞA ALAYKÖY YILMAZKÖY KÖYÜ 99250
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK BALIKESİR KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK BAŞPINAR MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK BEYKÖY KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK CAMİALTI MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK CİHANGİR KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK ÇUKUROVA KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK DEMİRHAN KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK DİLEKKAYA KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK DÜZOVA KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK ERDEMLİ KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK GAZİKÖY KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK GÖKHAN KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK KALAVAÇ KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK KIRIKKALE KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK KIRKLAR KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK MEHMETÇİK MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK MERİÇ KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK MİNARELİKÖY KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK SARAY MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK TEPEBAŞI MAHALLESİ 99050
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK YENİCEKÖY KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA DEĞİRMENLİK YİĞİTLER KÖYÜ 99100
•KKTC LEFKOŞA GÖNYELİ BARAJ MAHALLESİ 99150
•KKTC LEFKOŞA GÖNYELİ ÇARŞI MAHALLESİ 99150
•KKTC LEFKOŞA GÖNYELİ KANLIKÖY KÖYÜ 99190
•KKTC LEFKOŞA GÖNYELİ YENİKENT MAHALLESİ 99150
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ABDİÇAVUŞ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AKKAVUK MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ARABAHMET MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AYDEMET MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AYYILDIZ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA EFENDİ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA GÖÇMENKÖY MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA HAMİTKÖY KÖYÜ 99040
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA HASPOLAT KÖYÜ 99040
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA HAYDARPAŞA MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA İPLİKPAZARI MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KAFESLİ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KARAMANZADE MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KÖŞKLÜÇİFTLİK MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KUMSAL MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA KÜÇÜKKAYMAKLI MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA MAHMUTPAŞA MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA MARMARA MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ORGANİZESANAYİ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ORTAKÖY MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA SELİMİYE MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA TAŞKINKÖY MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA YENİCAMİ MAHALLESİ 99010
•KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA YENİŞEHİR MAHALLESİ 99010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yonca tarımı