Çayır Mera Tohumu (Çayır Mera Karışımları) Sulak Araziler İçin

 

 

 

 

 

1999 yılında ilk kez ticari olarak yapay çayır mera tohumunu Türkiye'ye Torunoğlu Tohumculuk kazandırmıştır. 1999 yılından bu yana milyonlarca dekar arazide mera tohumu ektirerek sayısız çiftçiyi masrafsız hayvancılıkla tanıştırmıştır. 12 ay yeşil kalan mera tohumu karışımımız bir çok mera tohumunu bir araya getirilmesi sonucu mükemmel bir mera karışımı oluşturmuştur. Mera karışımı tohumlarımız ot tipidir. Tohumlarımız ithal, OECD sertifikalı, orijinal ot tipidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Suni mera karışımı Türk hayvancılığını yem maliyetlerinden kurtaracak yegane kaba yem bitkisidir. Suni mera karışımında otlayan hayvanlar yüksek verime ulaşırlar ve sağlıklı olurlar. Türkiye'nin birçok yerinde ektirdiğimiz suni mera karışımı arazileri 22 yıl olmasına rağmen hala bozulmadan devam etmektedir.

Çok yıllık mera bitkileri birçok mera bitkisi çeşitinden oluşmaktadır. Çok yıllık mera bitkileri uzun ömürlüdür. Çok yıllık mera bitkileri basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklıdır.

5 yıl yeşil kalan mera tohumu satışlarımız yurt sathına devam etmektedir. Ektirdiğimiz meralarımız en az 5 yıl yeşil kalarak otlatmaya ve biçime uygundur. 5 yıl yeşil kalan mera tohumlarını 10 dekar ekmek kaydıyla devlet yem bitkisi desteklemesi vardır. Her mevsim yeşil kalan mera, sürekli yeşil kalan mera, daima yeşil kalan mera özelliği olan özel karışımımızı mutlaka hayvanlarınıza ekmelisiniz.

mera karışımı tohumları

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Mera hayvancılığı nasıl yapılır? Mera tohumu sulu şartlar için hazırlanmış her iklim kuşağı için farklı özel  çayır mera karışımı tohumlarımız mevcuttur. Sertifikalı ve yüksek verimli yapay çayır mera tohumları 5 -6 yıllıktır. Çok yıllık yem bitkisi olup uzun ömürlüdür. Yapay mera verimi gayet yüksektir. Hayvanlar için doyurucu bir yem bitkisidir. Yapay çayır mera başlığı altında devlet desteklemesi vardır. Mera tesislerine yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ciddi yem bitkisi destekleme ödemeleri yapmaktadır. Her yıl yem bitkileri destekleme ödemelerinde genelde artışlar yapılmaktadır. Slajlık yem bitkileri arasında seçkin bir yeri vardır.

yapay çayır mera tohumu fiyatları

Mera tohumu karışımları: Bir çok birbiriyle uyumlu mera tohumları olarak hazırlamaktayız.Uygun mera tohumları olmazsa çayır mera bitkileri birbirlerini baskılar ve yeteri kadar ot verimi alınamaz. Yem bitkileri karışım oranlarında buğdaygil ve baklagil yem bitkileri karışım yüzdeleri yapay çayır meranın besin değerlerini en üst seviyeye taşımaktadır. En iyi yapay mera tohumlarını Torunoğlu Tohumculuk Türk çiftçisi için uzun yıllardır hazırlayıp satışını yapmaktadır. En iyi yapay mera için en güvenilir adres yapay mera tohumunu Türkiye'ye yayıp 1999 yılından beri ülke geneline ektiren Torunoğlu Tohumculuktur. 

Türkiye'de satışta olan yapay mera karışımları içerisinde Torunoğlu Tohumculuğun hazırladığı yapay çayır mera karışımları, karışım oranlarının doğruluğu ve kalite açısından mükemmel seviyededir. Mera karışımları içerisinde en iyi yapay mera karışımı Torunoğlu Tohumculukta yıllardır satışa sunulmaktadır.

 

Otlatma imkanı olmayan çiftlikler çayır mera yem bitkilerini yeşil biçerek hayvanlarına getirmektedirler. Çok yıllık mera tohumları mera karışımları için firmamız özenle seçip karışım yapmaktadır. Çok yıllık mera bitkilerimiz ot tipidir. Otlatmaya ve çiğnenmeye dayanıklıdır. 

Mera karışımı tohumlarımız çok sayıda yem bitkisi tohumunun bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Ülkemizde  suni çayır mera ekim alanı hızla artmaktadır. Ama henüz yem bitkileri üretimi istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Yem bitkileri ekimi istatistik bilgileri bunu doğrulamaktadır.

Yapay çayır mera yetiştiriciliği: Çayır mera yem bitkileri ekim zamanı; Sonbahar ve İlkbahar aylarıdır.

yapay çayır mera desteği

Mera karışımı tohumlarımızdan dekara 5-6 kg tohum ekilir. Ekim derinliği 1.5-2 cm olmalıdır. Mera ekilecek arazi sürülüp inceltilir, sürgülenip tapan çekilir. Önce mera karışımı tohumu ekilir ardından dekara 25-30 kg 15*15*15 taban gübresi atılır tekrar sürgü tapanla kapatılır. Son olarak tarlaya, tarla silindiri çekilir. Tarla 15-20 gün düzenli sulanır yüzey ıslak tutulur. Üç hafta sonra yapay mera bitkilerine %33'lük Amonyum Nitrat'tan dekara 25 kg gübre uygulanır. Küçük hayvan; koyun, keçi otlatılacaksa; bir karış, 25 cm de hayvan otlatılır. Büyükbaş hayvanlar otlatılacaksa, ilkine biçim yapmak bitkinin köklerinin zarar görmemesi için gereklidir. Tarla 2-3 eşit parçaya bölünür, dönüşümlü olarak otlatılır. Bir bölümüm gübrelemesi ve sulaması yapılırken hayvanlar diğer parçalara alınır.

Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Yine mera kısa boyda otlatılmamalıdır. Mutlaka mera alanı 2-3 parcaya bölünmelidir.


Bir dekar yapay çayır mera tarlasında 5-10 koyun keçiyi otlatarak masrafsız beslemek mümkündür. Büyükbaş hayvancılık için luzum eden yapay çayır mera ekim alanı hayvan başı 1 dekardır.

Yapay çayır mera otlatılarak, günlük yeşil biçilip hayvanlara verilerek, slaj yapılarak ve kuru ot olarak değerlendirilir. Süt ve besi hayvanlarında isale ve gazlı şişliğe yol açmaz bilakis hayvanlarda kondüsyon ve besi artışı sağlar. Tüylerde parlaklık meydana gelir. Tırnak ayak sağlığında iyileşme, döl tutmada ve meme sağlığında olumlu gelişmelere yol açar.

Torunoğlu Tohum ülke genelinde yüzbinlerce dekar araziyi yem yeşil yapıp hem deyüzbinlerce çiftçiyi ektirdiği yem bitkileriyle iflastan kurtarmıştır. Torunoğlu Tohum yem bitkisi tohumları ve çayır mera konusunda 25 yıla yakın birikimini Türk Hayvan Yetiştiricisiyle paylaşmaktadır. Ülkemizin 26 milyon ton kaba yeme ihtiyacı vardır. Bunun ancak 15 milyon tonunu üretmekteyiz. Toplam 11 milyon ton kaba yem üretim açığımız vardır. İnsanımızın yeteri kadar hayvansal gıda üretebilmesi için kaba yem açığını kapatmak zorundayız. Bu açığı kapatmakta yapay çayır mera çok önemli bir görev üstlenecektir. Avrupa'da hayvanların enerji ihtiyacının %50 den fazlası çayır meralardan karşılanmaktadır.

Avrupa'da yem bitkileri ekiliş oranları toplam ekilen arazi toplamının %25-30'u iken bu oran ülkemizde %3'lerin biraz üzerindedir. Avustralya'da bu oran %50 civarındadır. Dünyada ve ülkemizde yem bitkilerinin hayvan beslemedeki önemi hayvan yetiştiriciliği açısından gittikçe artmaktadır.

Yapay merada koyunculuk çok rahat yapılır. Koyunlar için oluşturulan yapay çayır mera karışımında 1 dekar yapay merada 5-10 koyun keçiye masrafsız bakılır. 100 koyun keçiye ihtiyaç duyulan yapay mera karışımı 10-20 dekardır. 

çayır mera tohumları

Meraya çıkarılmadan kapalı ahır koşullarında yapılan sığır, koyun, keçi yetiştiriciliği ekonomik olarak daha az kazanmaktadır. Hemde kapalı barınaklarda bir çok hayvan sağlığı problemiyle uğraşılmak zorunda kalınmaktadır. Hayvanların metobolizmalarının ve sindirim sistemlerinin dengeli çalışması için merada otlatılması çok doğru bir tercih olacaktır. Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı için suni mera ekilişi son derece önemlidir.

sertifikalı mera tohumu fiyatları

Atalarımız geçmişte konar göçer göçebe hayatlarını, hep hayvanlarının beslenmesi için çayır mera ve otlaklarda mevsimsel büyümelerine göre düzenlemişlerdir. Mera hayvancılığı yapan dedelerimiz bu ülkeye hayvansal gıdada yabancılara el açtırmamışlardır. Bilakis o dönemlerde yurt dışına canlı hayvan ve et ihracatı yapmaktayız. Türk Hayvancılığının ölümcül girdaba sürüklenmesi çayır meraları terkedip ecnebinin sopa gibi mısırlarını mısır slajı yapıp hayvanlarımıza yedirme yanlışımız yatmaktadır. Yine hayvanlara sadece fabrika süt yemi ve besi yemi vermemiz hayvancılıktaki bizi bu günkü çıkmaz sokağa sürüklemiştir. Kesif yem (konsantre yem) ve kaba yem dengesinin sağlanması hem karlılık hemde hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Konsantre yem, kaba yem dengesi yüzde olarak %40'a % 60 civarındadır. 

satılık mera tohumu

Türkiye'nin et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık öncü olmuştur. Ülkemizde baş gösteren gıda açığının karşılanması için koyun keçi yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.

mera tohumları

Mera kanunu ve mera yönetmeliğiyle köy meraları koruma altına alınsa da köy meraları aşırı ve yanlış otlatma sonucu meralar yıpranmıştır. Hayvancılık yapan her işletme hayvanlarına yapay çayır mera tohumlarından ekerek otlaklar oluşturmalıdır

flora k çayır mera tohumu

Mera hayvancılığı yani merada beslenen hayvanlarla en çok kazanca ulaşmak mümkündür. Süt yemi, besi yemi, mısır slajı ve hazır balyalanmış kuru ot tüketiminde çok büyük tasarruf sağlarlar. Mera bitkilerinin, kaba yemlerin besin değerleri içerisinde tartışılmaz bir üstünlüğü vardır.

suni mera tohumu fiyatı

Mera bitkileri ot balyası yada ot yığını şeklinde toplanır ve yığın yapılır. Ot yığınları öbekleri Anadolu'da insanımıza ait güzel bir görsel alışkanlıktır.

çayır tohumu

Torunoğlu Tohum sizin hayvanlarınız için en uygun mera otu tohumunu ektirerek, sizleri hayvancılıkta ciddi kazançlara ulaştırmaktadır.

Çayır mera nedir, çayır mera nasıl kurulur, çayır mera ekolojisi nasıl olmalıdır? Arayın Torunoğlu Tohumu ,mera ıslahı konularında 25 yıllık tecrübemizi sizinle paylaşıyoruz. Çayır mera yem bitkileri tohum satın almak için firmamızla iletişime geçiniz. Çayır mera projesi yapımında hayvan yetiştiricilerine yol göstermekteyiz.

mera karışımı tohumları

Yapay mera nasıl yapılır, yapay mera nasıl kurulur?  Yapay mera tesisi kuruluşunda koyun, keçi, at, manda ve inek yetiştiricilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem bitkileri tohumlarımızdan ekerek daha çok kazanca ulaşabilirsiniz.

Mera Tohumu yem bitkileri çeşitleri ve mera tohumu fiyatları hakkında bilgi için şirketimizi arayabilirsiniz.suni mera tohumları

Türk Hayvan Yetiştiricisi; damızlık sığır yetiştiricileri birliği, damızlık manda yetiştiricileri birliği ve damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyeleri niçin hayvan yetiştiriciliğinden hakettikleri gerçek kazanca ulaşamıyorlar, niçin iflas ediyorlar? Bu sorunun tek cümlelik tek cevabı var. Yem bitkileri ve çayır mera tohumları ekmedikleri için bir türlü yüzleri gülmüyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftlikleri artık bu gerçeği görmeleri gerekir.

Nasıl süt sığırcılığı işletmesi kurulur? Sorusundan önce süt hayvanlarımı nasıl ucuza beslerim, nasıl daha çok et ve süt artışı sağlarım sorusunun cevabını bulmak gerekir. Et süt üretim çiftlikleri Türkiye'de ve Dünyada genelinde yapay çayır mera ekerek hayvancılıkda emeklerinin karşılığını almaktadırlar.

Yem masraflarından %70 tasarruf ve hayvanlarınızdan en az %25 verim artışına ulaşmak istiyorsanız, Torunoglu Tohum özgün çayır mera yem bitkilerini ekmelisiniz. Büyükbaş hayvan besleme ve küçükbaş hayvan besleme için yapay çayır mera doğru bir seçimdir.

İthal mera tohumlarımızı sizler için özenle seçip getirmekteyiz. Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı teşvik kredisi kullanarak çok sayıda hayvancılık yatırımcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörüne girmiştir. Besi hayvancılığı ve süt hayvancılığını içinde bulunduğu darboğazdan çıkaracak, yegane çözüm çayır mera yem bitkileri tarımına başlamaktır. Süt inekçiliği ve besi hayvancılığı sadece konsantre yemle değil çayır merayla ucuza yapılır.Süt için çayır otu ekilmelidir.

Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığında maliyet kalemleri şöyledir:

1. sıra %65.0'i yem girdisi

2.sıra %17.0 inek sermaye faizi

3.sıra%6.0 inek amortismanı

4.sıra %5.0 bakıcı masrafı

5.sıra %3.9 genel idare masrafı

6.sıra %7.0 ahır kirası

7.sıra %0.4 su ve elektirik masrafı

8.sıra %0.3 veteriner ve ilaç masrafı

9.sıra %0.2 alet ve ekipman masrafı

10.sıra %0.2 hayvan hayat sigortası

Görüldüğü gibi en büyük masraf ve maliyet kalemini yem masrafları ve hayvan besleme oluşturmaktadır. Hayvan yetiştiricisi kaliteli kaba yemle hayvanları ucuza beslemek zorundadır. Yem maliyetlerini düşürmek mecburiyetindedir. En ucuz hayvan besleme suni çayır merayla yapılmaktadır.

Alın terinizin tam olarak karşılığını almak içiin çayır mera tohumlarımızı ekmede acele ediniz.Torunoğlu Tohum: 0 322 239 88 08 - 0 532 266 40 41 - 0 555 997 50 75 - 0 530 300 52 73

Ayrıca organik yumurta tavukçuluğu, köy tavukçuluğu ve salma tavukçuluk yapan kanatlı yetiştiricileri, tavuklarına çayır mera tohumlarımızdan ekmektedirler. Tavukların dengeli beslenmesi, doğal yumurta ve tavuk eti için tavuklara çayır mera ekilişi yapmak doğru bir uygulamadır.

Yapay merada otlayan tavukların yumurtaları daha büyük olmakta ve yumurta sarısı daha koyu olmaktadır. Suni merada otlayan tavuk ve piliçler daha sağlıklı olmakta yumurta ve etleri daha lezizdir. Tavuk merası Köy tavukçuluğu ve köy yumurtasını her gecen gün daha cazip hale getirmektedir.

EtiketlerYem bitkileri nelerdir?yem bitkileri yetiştiriciliği,yem bitkileri çeşitleri,yem bitkileri tebliği 2019,2020,yem bitkileri besin değerleri,yem bitkileri hakkında

www.yembitkisi.com  www.kabayemler.com   www.loliummultiflorum.com

Online Alışveriş Hemen Ara