Çok Biçimlik Tatlı Sorgum (Şeker Sorgumu) 

 

 

 

 

 

 

Sindirimi kolaydır. Yani hayvanın bitkiden faydalanması daha yüksektir. Bu da hayvan beslemede nerdeyse iki katına yakın bir fayda sağlamaktadır.

 

Diğer türlere göre yatmaya daha dayanıklıdır. Geniş yapraklı ve kardeşlenmesi yüksektir. Şeker oranı normal türlere göre daha yüksek, bol sulu ve yüksek verimli tek yıllık bir yem bitkisidir. Otu lezzetli, kaliteli ve besleyicidir. Hayvan beslemede et ve süt verimini artırır.

Toprak yapısı bakımından çok seçici değildir. Fakat Tınlı-Kumlu direnajlı topraklarda daha iyi gelişim gösterir. Yeşil ot, kuru ot ve silaj olarak kullanılabilir. Birinci ürün olarak ekimde; ekimin İlkbahar donlarından sonra toprak sıcaklığı yaklaşık olarak 10-12 °C olduğunda yapılması uygundur. İkinci ürün olarak; buğday hasatından sonra ekilebilir. Ekimde tohum miktarı elle serpmede 1.5-2.5 kg , mibzerle ekimde 1.5-2.5 kgdır. Uygun ekim derinliği 1.5-2 cm'dir. Ekimden 40-45 gün sonra ilk biçime gelir.

 

Otlatırken 70 cm üzerinde 1 mt civarında otlatılır 3 mt kadar boy yapabilir.Biçimde toprak yüzeyinden 10-15 cm anız kalacak biçimde biçilir.

 

Derin biçimlerde yeniden büyüme yavaş olur. Silaj çin ideal biçim zamanı tohumların renklenmeye başladığı süt olum evresidir.

 

Yeşil olarak otlatma yapmadan önce bitki boyu en az 70 cm'ye ulaşmalıdır. Ekimden önce toprak analizi yapılmalıdır. İlkbaharda tohum yatağı hazırlanırken toprak işlemesinde serpme olarak Kompoze gübre (20.20.20 veya 15.15.15) dekara 30-40 kg verilmeli ve toprağa karıştırılmalıdır. Her biçimden sonra sulama şartlarına göre  15-20 kg'da olacak şekilde %46'lık Üre veya 25-30 kg'da olacak şekilde %26-33'lük Nitrat verilir.

İKLİM İSTEĞİ: Kuraklığa dayanıklı, sıcaklığa mısırdan daha az isteklidir. Yıllık yağışı
400 - 600 MM olan yörelerde rahatlıkla yetiştirilebilir, kuraktada yetiştirilebilinir. 18-20 °C sıcaklıklarda çimlenme ve gelişme hızlı olmaktadır.
TOPRAK İSTEĞİ: Toprak isteği yönünden seçiçi değildir. Ph 5.5-6.5 arasında olmalıdır. Besin elementlerince  zengin, nemli ve sıcaklığa elverişli topraklarda gelişim iyi olmaktadır.
Tuzlu ve alkali ortamlara da dayanıklıdır.
TOPRAK HAZIRLIĞI: İyi işlenmiş ve bastırılmış sıkı bir tohum yatağı önemlidir. İlkbaharda ana ürün olarak ekiminde tarla önce 20-25 cm derinlikte sürülür. Sonra diskaro ve sürgü çekilir. İkinci ürün ekimlerinde ise birinci ürün hasadından sonra tarla sulanıp tava getirilir ve daha sonra aynı işlemler uygulanmaktadır.
EKiM ZAMANI: Ekim mutlaka tavlı toprağa yapılmalıdır.Ekim zamanı daha çok toprak sıcaklığı belirler. Bu sıcaklık en az 10 - 12 °C olmalıdır.Kıyı bölgelerde ekim nisan ayında, İç bölgelerde mayıs ayında yapılmalıdır.
EKiM SIKLIĞI VE TOHUMLUK MiKTARI: Sıra aralığı mesafesinin 45 cm olması istenir.Ekimde kullanılacak tohumluk miktarı 1.5-2.5 kg/da olmalıdır. Ekim derinliği 1-3 cm olmalıdır.
FAZLA DERINE YAPILAN EKIMLERDE ÇIKIS PROBLEMI YASANABiLMEKTEDIR.
GÜBRELEME: Kök yapısı oldukça güçlü olan sorgum sudan otu yetiştiriciliğinde bu otun beslenmeyi direkt olarak kökten, topraktan aldığı bilinir. Bu bitki bir kaç defa 
biçilebildiğinden yeni sürgün oluşması için azotlu gübreye ihtiyaç vardır. Toplam azot ihtiyacı 15-20 kg/da. Bunun 3-4 kg/da ekimle birlikte verilir.Geri kalan gübre miktarı üç eşit parçada sulama suyuyla birlikte verilir. Fosfor ve Potasyum ihtiyacı 8-10 kg/da'dır ve
ekim ile birlikte verilir.
SULAMA: Sorgum kuraklığa dayanıklı olmasına karşın, sulama yapılması verimi olumlu etkilemektedir. İlk biçime kadar 2-4 kez ve her biçimden sonra en az 1 kez mutlaka sulanması önerilmektedir. Yapraklarının V şeklini alması sulama zamanının geldiğinin işaretidir.

HASAT: Ot üretimi amacı ile bitkiler 100-120 cm boylanma yaptığında, silaj için ise süt olum döneminde en az 5 cm anız bırakılarak hasat işlemi yapılmaktadır. Sahil kesimlerinde genellikle biçim yapılır. Karasal iklime sahip bölgelerde ise hem biçim hem de otlatma şeklinde hasat olabilir. Bitkiler 100 cm boylanmadan ve çiçeklenme gerçekleşmeden önce otlatılmaya uygun değilir.

 

 

Etiketler,şeker sorgumu,tatlı sorgum,tatlı sorgum tohumu,sorgum sudan otu yem bitkisi

Online Alışveriş Hemen Ara