INTERMAG - VIVAMUS BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ

Bitki Beslemede INT (Innovative Nutrient Transfer – Yenilikçi Besin Transferi) Teknolojisi
Yaprak yüzeyine uygulanan gübrelerin yaprak yüzeyindeki gözeneklerden (stoma) çok hızlı bir şekilde yaprağın iç katmanlarına ulaşmasına ve besin elementlerinin daha etkin kullanımını sağlayan çok önemli bir teknolojidir. Bitki besleme ürünlerinde kullanılan INT teknolojisi sayesinde ürünler çok hızlı ve daha etkili bir şekilde bitkilere faydalı olmaktadır. 

INT teknolojisi, içeriğinde bulunan amino asitler, polisakkaritler ve vitaminler gibi her besin maddesi için özel olarak seçilmiş ve farklı organik bileşiklerden oluşmaktadır. INT teknolojisi sayesinde bitkiler besinleri ve uyarıcı maddeleri kendi metabolizmalarının ürünleri olarak tanırlar, bu da iletim demetleri içerisinde daha hızlı taşınmalarını ve daha efektif kullanılmalarını sağlar. INT teknolojisi sayesinde organik bileşiklerle kompleks oluşturan moleküller elektriksel olarak nötr kalır, bu sayede yaprak yüzeyine uygulanan gübrelerin içeriğindeki + ve – yüklü iyonların yaprak yüzeyini hiç zorlanmadan çok hızlı bir şekilde geçmelerine ve bu sayede negatif yüklü kanallardan kolayca içeriye alınarak yaprağın iç kısmına hızla nüfuz etmeleri sağlanmış olur. Bu teknoloji sayesinde yaprak yüzeyine uygulanmış olan besin maddelerinin tamamı bitkiler tarafından çok hızlı bir şekilde alınarak hızla kullanılmaya başlanır. 

Bitki Beslemede INT Teknolojisinin Avantajları ve Çiftçiler İçin Faydaları 

  • Besinlerin ve uyarıcı maddelerin bitkiler tarafından hızlı alınarak etkin bir şekilde kullanımı sağlanır. 
  • Besin maddelerinin bitki içerisinde çok hızlı taşınmalarını sağlar. 
  • Bitki içerisinde çok efektif hareket eden besin elementlerinin bitkinin kritik gelişme dönemlerinde bu besin elementlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde kullanımını sağlar. 
  • Bitkiler tarafından çok hızlı alınan besin maddeleri sayesinde bitkilerin yüksek verimli ve daha kaliteli ürün vermeleri sağlanmaktadır. 
  • Bitkilerin stres şartlarına karşı daha toleranslı olmalarını sağlar. Verim potansiyelinin stres şartlarından daha az etkilenmesine yardımcı olur. 
  • Yaprak yüzeyine uygulanan besin maddelerinin yaprak içerisine çok hızlı transferi sağlandığından uygulama sonrasındaki olabilecek yağışlar nedeniyle besin maddelerinin yaprak yüzeyinden yıkanma riskini ortadan kaldırmış olur. 

Stres Kontrol Sistemi (SKS)

Kuraklık, don, soğuk, dolu, kuvvetli rüzgar ve topraktaki aşırı su içeriği, bitki stresine neden olan, büyümelerini ve gelişmelerini sınırlayan veya engelleyen ve sonuç olarak verimi düşüren faktörlerdir. Stres, olumsuz büyüme koşullarına karşı bitki direncini önemli ölçüde azaltır, bu da onları patojenik faktörlerin ve haşere saldırılarının neden olduğu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir. Aşırı stres koşulları mahsul veriminin tamamen kaybolmasına neden olabilir. Stres Kontrol Sistemi ile stresin bitkiler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve tatmin edici yüksek kalitede verim elde etmektir. 

Stres Kontrol Sistemi, tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde olumsuz çevre ve yetiştirme şartlarına karşı bitkilerin dirençlerini arttırmak için Vivamus gübrelerinin ve aktivatörlerinin uygulanması için bir dizi tavsiyeleri içermektedir. 

Stres Kontrol Sistemi Tavsiyeleri, bitkilerin strese girmelerine sebep olacak koşullar oluşmadan önce bir takım önleyici tedbirleri veya stres koşulları başladığında koruyucu uygulamaları kapsamaktadır. 

Stres Kontrol Sistemi sayesinde önleyici tedbirlerin uygulanması, mahsulleri stres faktörlerinin etkilerine karşı koruma altına alır ve bitkileri stres şartlarına karşı daha mukavemetli hale getirerek, istikrarlı ve güvenilir verim alınmasını sağlar. SKS stratejisi, Tytanit, Optymus, Aminoprim, Growon, Foton, Rootstar, Frostex, Cupran ve Alkalin gibi uyarıcıları ve aktivatörleri içerir.

SKS stratejisi,

Entegre Tesis Üretimi programına mükemmel bir şekilde uyar ve çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. 

İntermag bitki besleme firması INT teknolojisi kullanmaktadır. 

Online Alışveriş Hemen Ara