Mera Karışımları

Mera Karışımları

Mera Karışımları
Mera karışım tohumları , tarımsal alanlarda hayvanların beslenmesi ve meraların verimliliğinin artırılması için kullanılan bitki kombinasyonlarıdır. Bu karışımlar, çeşitli bitki türlerinin dengeli bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan çeşitliliği sağlarlar. Merada ya bırakılan hayvanlara yem vermenize gerek kalmaz ve masrafsız hayvancılık yapabilirsiniz.

Bir mera karışımı çeşitli çok yıllık bitkilerin tohumlarını içerir.Her bir bitki türü, farklı besin değerleri ve büyüme özellikleri sağlar, böylece hayvanlar bir ısırıkta 9 farklı bitkiyi yiyeceği için dengeli bir beslenme sağlanır. 1 dekar araziye 6 kg mera tohumu ekilir.Ekim konusunda Torunoğlu Tohumculuk olarak firmamız çiftçilerimiz ücretsiz ekim desteği sağlamaktadır.

 

Mera karışımlarının amacı, hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, lif ve diğer besin maddelerini sağlamak için uygun, doğal bir çevre oluşturmaktır. Hayvanlar doğası gereği ot yemelidir suni meralar ile oluşturulan arazilerde beslenen büyükbaş ve küçükbaşlar doğal ortamlarında gezerek, otlayarak stressiz ve doğal bir şekilde beslenecekleri için et ve süt oranlarında inanılmaz artış gözlenir. Ayrıca mera karışımı tohumlar kullanılarak oluşturulan suni mera arazilerinde toprak erozyonunu önlemeye, mera verimliliğini artırmaya ve biyoçeşitliliği desteklemeye yardımcı olurlar.

Mera karışımlarının kullanımı, yerel iklim koşulları, toprak yapısı ve kullanım amacına göre dikkatlice planlanmalıdır. Bu faktörler, hangi bitki türlerinin kullanılacağına ve bunların oranlarına karar verilmesinde önemli rol oynar. Böylece, en iyi sonuçlar elde edilir ve hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılanırken, tarım alanlarının verimliliği artırılır.Ayrıca hayvanlar asla çamurda otlatılmamalıdır bu meranın yıllar yılı devam etmesinin temel faktörüdür.

Mera karışımları, tarımsal uygulamalarda çok yönlü bir kullanıma sahip olan değerli bir tarım ürünüdür. Hayvan beslemekten meraların iyileştirilmesine ve toprak erozyonunun önlenmesine kadar çeşitli alanlarda kullanılarak tarımsal verimliliği artırabilir ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyebilir.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
Online Alışveriş Hemen Ara