Chiko Yem Bitkisi Tohumu

Chiko; 5-7 yıl ömrü olan çok yüksek besin ihtiva eden bir yem bitkisidir. Büyüme devrelerine göre %10-32 ham protein oranına sahiptir. Yoncadan daha yüksek protein yüzdesine sahiptir. Mineral madde ve enerji bakımından zengindir. Yonca yapraklarına göre minarel içeriği daha yüksektir. Sindirilme oranı %90-95 tir.

Yazın gelişen bir bitkidir. Bahar ve yaz büyümesi çok yüksektir. Kazık kök yapısına sahiptir. Kuraklığa, asidik topraklara ve zararlılara karşı toleranslıdır.

1,5 Metreye kadar boy yapar, kuru ot ve silaj yapılabilinir.

Dekara 1,5 kg Chiko yem bitkisi tohumu ekilir. Verimli ve iyi drene edilmiş topraklarda yüksek verim alınır. Sonbahar ve İlkbaharda ekimi yapılır. Aşırı don olan bölgelerde İlkbahar ekimi tavsiye edilir.

Tek başına ekildiği gibi Ak Üçgül ve Kırmızı Üçgülle karışık ekilebilinir. Çayır mera karışımlarında yaygın kullanılır.

 

300 yıldan beri ekilen bir yem bitkisidir. Orta Avrupa kökenli olmakla beraber Yeni Zelanda'da ıslah edilmiştir. Amerika'da yaygın ekimi yapılmaktadır.

Hem otlatılarak hemde biçerek değerlendirilir. Ekildikten 45-50 gün sonra otlatmaya gelir. 25 gün arayla rotasyon usulü otlatılır.

Dekara 3-6 ton yeşil ot hasat edilir. Yaz boyunca yüksek kaliteli yem sağlar.

-

Chiko yem bitkisinde 1-2 saat otlayan ineklerde günlük 2 lt süt artışı kaydedilmiştir.

Hayvanlarda mide bağırsak parazitlerini azaltıcı etkisi vardır.

-

Online Alışveriş Hemen Ara