Mısır Slajı İnokulantı Ve Ot Slajı İnokulantı

Firmamız mısır slajı inokulantı ve ot slajı inokulantı satışlarına başlamış bulunmaktadır. Satışını yaptığımız inokulant ithaldir. Kaliteli ve sağlıklı slaj yapabilmek için inokulant kullanmak bir zorunluluktur. 

Hayvan yetiştiricilerinin slaj amaçlı değişik kaba yem çeşitlerinden yapılan slajlarda fermantasyonu çabuklaştırmak, anaeorobik bakterileri baskın kılarak slajda istenmeyen zararlı bakteri ve mantarların oluşumunu engellemede rol üstlenen slaj katkı maddeleridir. Slaj geviş getiren hayvanların besleme ihtiyaçlarının sağlanmasında en ucuz ve etkili yoldur. İnekulantla hızlı fermantasyon, buğdaygil, baklagil slajında ve mısır slajında hızlı fermantasyonu sağlar. Slaj kayıplarını minumuma indirir. Slaj yapım aşamasında biçilmiş bitkinin pH seviyesi 6,5 seviyesinden 4 seviyesine inmek zorundadır. Bitkinin bitki hücre duvarlarında bulunan seluloz benzeri poliskaritlerin mayalanmasını hızlandırarak laktik asit oluşumunu sağlar aynı zamanda slajın sindirilebilirliğini arttırır. 

 

Slaj katkı maddelerini  firmamızdan güvenle satın alabilirsiniz. Kaliteli ve güvenli bir slaj için slaj katkı maddesi kullanmak (inokulant kullanmak) çok elzemdir. Hayvanların bozuk slajda beslenmeleri durumunda ölümler ve yavru atmalar meydana gelir.

İnokulant Kullanılan Slajların  Faydaları

- Et ve süt veriminin hem kalitesini arttırır hem de verimini arttırır.

- Protein oranında artış sağlar.

- Daha hızlı fermantasyon sağlar.

- Mısır slajı İnekulantında yem dönüşüm oranı % 6 artış sağlar.

- Slaj katkı maddesi kullanımında besici hayvanlarda 1 tonda 4 kg daha fazla canlı ağırlık elde edilir.

- Slaj İnekulantında kuru madde kaybı azalış gösterir.

- Suda çözülebilen karbonhidratların kullanımı artar. 

- Slaj katkı maddesi kullanımı küflenmeyi önler, slajda yanmayı azaltır.

 

Slajda Bulunması Gereken Mikroorganizmalar

Laktik asit bakterileri istenen tek mikroorganizma grubudur. Mikro - aerofilik olan bu organizmalar yem bitkisinde bulunan karbonhidratları başta laktik asit olmak üzere asetikasit , alkol ve CO2 'e parçalarlar.

Silolamada laktik asit oluşumu hiçbir zaman %100'e ulaşmasa da bu bakterilerin slaj içerisinde % 75 oranında bulunması uygun bir fermantasyonun gerçekleştiğinin göstergesidir. 

Slajda bulunan laktik asit bakterilerini 2 gruba ayırmak mümkündür 

1- Homofermantatif

2- Heterofermantatif

Homofermantatik laktik asit bakterilerinde ortamda oluşan son ürün sadece laktik asittir. Hızlı çalışırlar. Az enerji kaybı vardır.

Heterofermantatifler laktik asite ek olarak asetikasit , etonol ve karbondioksit üretirler. Yavaş çalışırlar . Enerji kaybı yüksektir.

- Silolanacak olan yeşil yem bitkisinin, laktik asit bakteri içeriğinin oldukça düşük düzeyde olduğu bilinmektedir.

-Her ne kadar başlangıç materyelinde laktik asit bakteri sayısı düşük düzeyde olsa da daha sonraki dönemde bu değer yaklaşık 8-9 kata ulaşabilmekte ve slaj içerisinde dominant mikroflora durumuna geçebilmektedir.

- Slaj materyelinin hasat edilmesi ve soldurulması sırasında da söz konusu mikroorganizmaların sayısında önemli düzeyde artışlar olabilir.

- Slajın olgunlaşma sürecinde içerdiği laktik asit bakteri sayısının yeterli seviyede olmaması veya yeterli seviyeye ulaşmaması durumunda slaj bozulmakta ya da kalitesi düşmektedir.

- Tüm bu faktörler göz önüne alındığında slaj hazırlanırken en baştan yeterli ve istenilen bakterilerin karışımın içinde olduğundan emin olmak gerekmektedir. 

- Bunu sağlamanın yolu ise slaj aşısı kullanmaktan vazgeçmektir.

Slaj bakterisi kullanımı mısır slajı ve ot slajı yapan hayvan yetiştiricileri tarafından yoğun şekilde son yıllarda kullanımı artmıştır. Slaj bakterisi kullanımı slaj kalitesini mükemmel seviyelere ulaştırır. Slaj bakterisi ot slajı ve mısır slajının bozulmasına mani olur. Bozuk slaj bilindiği üzere hayvanlarda ölümlere ve yavru atmalara sebep olmaktadır. Ayrıca sütü de zehirlemektedir. Slaj bakterisi aflatoksin oluşumuna mani olmaktadır. Slaj bakterisi fiyatları firmamızda ucuz rakamlıdır. Satışını yaptığımız slaj bakterisi Avrupa Birliği onaylıdır. 

Mısır Slajı inekulantı , ot slajı inekulantı ve yonca slajı inekulantı fiyatlarını ve çeşitlerini öğrenmek için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Online Alışveriş Hemen Ara