Tritikale Yem Bitkisi

Tritikale; buğday ve çavdar melezlemesinden elde edilmiş bir buğdaygil bitkisidir. Ana bitki buğday, baba bitki çavdardır. Tane amaçlı ekildiği gibi, yem bitkisi amaçlı slaj ve kuru ot elde etmek gayesiyle de ekilmektedir. Amerika'da ve Avrupa'da uzun ıslah çalışmaları neticesinde elde edilmiştir. Tritikale yetiştiriciliği her geçen gün ülkemizde artış göstermektedir. Kıraç ve verimsiz arazilerde kolayca yetişir. Buğdayın yetişmediği fakir arazilerde rahatlıkla yetişir. Tritikale özellikleri gıda açığının kapatılması ve yem açığının kapatılması açısından ziraatı çok önemli bir bitkidir. Tritikale hayvan besleme açısından mükemmel kalitede besin ihtiva eden bir bitkidir. Yem bitkisi karışımlarında tercihen kullanılmaktadır. Biz 5'li karışım yem bitkisinde tritikale kullanmaktayız. Kurağa ve stres koşullarına diğer tahıllara göre daha dayanıklıdır. Daha yüksek sap ve samanı olur, daha yüksek boy yapar. 

Tigem Tritikale Tohum Çeşitleri: 
Karma 2000 Tritikale Tohumu, Tatlıcak 97 Tritikale Tohumu, Ümran Hanım Tritikale Tohumu şeklindedir. Collegial Tritikale Tohumumuz da mevcuttur. Tritikale tohumlarımız sertifikalı 1.sınıftır. Yüksek verimlidir. 

Tritikale; hem tanelik hem de slajlık olarak ekilir. Yem bitkisi olarak baklagillerle birlikte ekilir. Slaj ve kuru ot olarak değerlendirilir. Tritikalenin yeşil ot verimi yüksektir. Tritikale tohumu buğday tohumunu andırır. Dekara 20 kg tohum yeterlidir.

Farklı Tritikale çeşitleri vardır. Tritikale tohumu fiyatları firmamızda ucuz fiyatlara satılmaktadır.

Tritikale verimi: Dekardan 600 kg ve üzeri mahsül hasat edilebilinir.

Etiketler:Tritikale tohumu,tritikale tohum fiyatı,tritikale yetiştiriçiliği,tritikale tohumu satışı,tritikale tohumu ekimi

Online Alışveriş Hemen Ara