Napier Grass (Pennisetum Purpureum)

Napier grass diğer adı fil otudur (elephant grass). Öncelikle uzakdoğunun bir kamışsı bitkisidir. Çok yıllıktır. Tropikal sıcak iklim kuşaklarında yetişir. Birçok çeşidi mevcuttur. Enerji bitkisi olarak değerlendirilir. Yem bitkisi özelliği düşüktür. Proteini %6-7 düzeyindedir. Hazmolma yeteneği %50'nin altındadır. Sindirilme özelliği zordur. Napier Grass çelik ve tohumdan çoğaltılır. Napier grass ülkemize kaçak yollardan sokulmuştur. Türkiye'de maralfalfa diye çiftçiler aldatılarak çelikleri ve tohumları satılmaktadır. Birçok çiftçi ne yazık ki kandırılarak dolandırılmıştır  maralfalfa adı altında. Bu çiftçilere napier grass çelikleri ve tohumları satılmıştır.

Napier grass, maralfalfaya benzemekle beraber bitki özelliği açısından,besin yönünden maralfalfayla uzaktan yakından alakası yoktur. Gerçek maralfalfa Güney Amerika, Kolombiya kökenlidir. Protein oranı %19.1'dir. Napier grassın ise proteini çok düşüktür. Napier grassın protein oranı %6-7'dir. Napier grassı maralfalfa diye satan kötü niyetli satıcılara karşı çiftçilerimiz uyanık olmalıdır. Bir ürünü maralfalfa olduğunu ispat için sertifika, OECD sertifikası ve Türkiye'de güvenilir bir laboratuvarda yapılmış protein ve besin analizi raporu gereklidir. Bunlar olmadan bir ürünü maralfalfa diye asla kati suretle çiftçilerimiz satın almamalıdır. Maralfalfanın tohumu olmadığından Tarım Bakanlığı nezdinde tescili yoktur. O nedenle Türkiye'ye girişi mümkün değğildir. Firmamız bu konuda büyük gayret sarf etmiştir ama Tarım Bakanlığından maralfalfanın ithalatı konusunda izin çıkmamıştır. Maralfalfanın Türkiye'ye bu koşullarda bugün gelmesi mümkün değildir. 

Türkiye'ye ilk kez maralfalfa yem bitkisini 10 yıl önce firmamız Torunoğlu Tohumculuk duyurmuştur. 

Online Alışveriş Hemen Ara