Yonca Tohumu

Yonca tohumu ülkemizde geçmişten bu yana üretilip gelmiş bir yem bitkisidir. Yonca tohumu ülkemizin her tarafında sorunsuz bir şekilde ekimi yapılmaktadır. Yonca yem bitkisi Türk hayvan yetiştiricileri için vazgeçilmez bir kaba yem bitkisidir. Hayvan beslemede yonca yem bitkisinin çok az alternatifi vardır. Yonca tohumu ekimi alanları Tarım Bakanlığının verdiği destekler nedeniyle ve yonca tohumu yetiştiriciliğinin önemi anlaşıldığından her geçen yıl artış katetmektedir.

Firmaların en çok tercih edilen yonca tohumu çeşitleri:

 

 • CELSIUS yonca tohumu
 • PAOLA yonca tohumu
 • GALAXIE yonca tohumu
 • TIMBALE yonca tohumu
 • OCCITANE yonca tohumu
 • ​COSTANZA yonca tohumu
 • GEA yonca tohumu
 • Alexis yonca tohumu
 • Prosementi yonca tohumu
 • Blue Moon yonca tohumu
 • Blue Ace yonca tohumu
 • Ezzelina yonca tohumu
 • Dimitra yonca tohumu
 • Luxor yonca tohumu
 • Labella yonca tohumu
 • Latorre yonca tohumu
 • SHN yonca tohumu
 • Magnum V yonca tohumu
 • Magnum 7 yonca tohumu
 • Plato yonca tohumu
 • Optimus yonca tohumu
 • Banat yonca tohumu
 • Emilliano yonca tohumu
 • Şahin42 yonca tohumu
 • Osmanağa yonca tohumu
 • Bilensoy yonca tohumu
 • Triade Yoncayonca tohumu
 • İside yonca tohumu
 • Classe yonca tohumu
 • Creno yonca tohumu
 • Mirna yonca tohumu
 • Ludelis yonca tohumu
 • Felicia yonca tohumu


2020 yonca tohumu fiyatlarını ve yonca tohumu çeşitlerini öğrenmek için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.Yonca tohumu ülkemizde 2 kategoride değerlendirilir.
1- İthal yonca tohumu
2- Yerli yonca tohumu

Ayrıca yonca tohumları kaplı yonca tohumu ve kapsız çıplak yonca tohumu olarak 2 sınıfa ayrılır.

Ülkemizde yerli kaplı yonca tohumlarında bir çok istismar tespit edilmiştir. Küsküt tohumu bile kaplanarak piyasaya sürülmüştür. Kaplama yapılacak 500 kglık yonca tohumu kaplamadan sonra 1.5 ton ağırlığına ulaştırılmıştır. Hem hileli küsküt vb. maddeler kaplanmış hem de tohum sayısı miktar olarak ciddi şeklide aşağılara çekilmiştir dolayısıyla çiftçilerimiz farkına varmadan dolandırılmıştır.

Son dönemde kaplı yonca tohumuna talep azalırken kapsız yonca tohumuna talep artışı meydana gelmiştir. Son yıllarda susuz yetişen yonca tohumuna talep oluşmaya başlamıştır. Akdeniz Bölgesi ve Güney Anadolu Bölgesi dışında nispeten sıcaklığın az olduğu bölgelerde susuz yonca yetiştirilebilinir. Susuzluğa dayanıklı yonca tohumlarımız elimizde mevcuttur. 

Firmamız sert iklim ve sıcak iklim kuşaklarına farklı dormansi özelliğinde yonca tohumları satmaktadır. Yonca tohumlarımız 4 dormansi den 9 dormansiye kadar değişiklik göstermektedir.

Yonca tohumunda dormansi : Soğuklama isteği, dinlenme dönemi  = durgunluk arasında bir ilişki vardır. Soğuk bölgelere düşük dormanside yonca tohumu sıcak bölgelere yüksek dormanside yonca tohumu ekilir.

Çiftçilerimiz için OECD sertifikalı ithal ve yerli yonca tohumlarının en yüksek verimli olanlarından satmaktayız. 

Yonca yeşil yem, kuru ot, un ve silaj olarak değerlendirilmekte, kimi ülkelerde bodur otlatmaya uygun yonca tohumu çeşitleri otlatılmaktadır.Yonca esas olarak büyük baş hayvan yemidir. Erken biçimi kanatlılar için önemli bir protein kaynağıdır. Genellikle proteince fakir olan(saman ve saman peleti vb) eksik yönlerini tamamlamaktadır.
 

Yonca Tohumu Yeşil Yem
Yonca tohumunun tomurcuklanma döneminden çicek başlangıçına kadar olan dönemdeki yeşil ot ürünü, süt hayvanları açısından çok önemlidir. Bir süt ineğine günde en çok 8 kg kuru madde hesabıyla yeşil yonca otu verilebilir. Ancak sadece yeşil yonca yemi ile besleme önerilmez. Zira yonca yaş otunun içinde % 1.5 - 8 oranında bulunan saponinler nedeniyle hayvanların kan dolaşımı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca süt ineklerinde, özellikle de sağımdan hemen önce verildiğinde sütün tadını acılaştırmaktadır.

Diğer yeşil yemler ya da mısır silajı ile birlikte verildiğinde, hayvanın ağırlığı ve özelliklerine bağlı olarak, günde 15-20 kg yeşil yonca otu bir süt ineği için yeterli olmaktadır.

Yonca Tohumu Kuru Ot
Gerek sıcak ve gerekse soğuk kurutma yöntemiyle elde edilen yonca kuru otu en değerli kaba yemdir. Ülkemizde çok yaygın kullanılan güneşte kurutma ile ise daha düşük kalitede kuru ot elde edilmektedir. Tekniğe uygun yapılmayan güneşte kurutmada; kurutma kayıpları artmakta ve kuru otta verim ve besin maddeleri içeriği düşmektedir.

Her ineğe günde 4 kg kuru ot (özellikle paletlenmiş şekilde) verilebilir. Yine her inek için yılda en az 2 ton yonca kuru otu gerekebileceği hesaplanmalıdır.

Yonca Tohumu Silajı

Yonca tohumu silajının, genellikle baklagiller - buğdaygiller otlarının karışımı ile yapılması gerekir. Bilindiği gibi baklagillerde protein oranı yüksektir ve karbonhidrat içeriği sınırlı olduğundan, silajı oluşturan süt asiti bakterilerinin gereksinimi olan enerji kaynağını sağlamak amacıyla, silaj materyaline karbonhitratca zengin olan buğdaygillerden karıştırılması en sağlıklı uygulamadır. Bu nedenle yoncanın tek olarak silajı pek önerilmez. Ancak yeşil mısır, sorgum sudan otu ve Italian Ryegrass yeşil otuyla karıştırılarak iyi bir silaj yemi oluşturulur.

Yoncanın Otlatılması
Yoncalar periyoduk otlatmalara dayanıklı değildir. Otlatma sırasında büyükbaş hayvanlar  bir yandan toprağı sıkıştırır, diğer yandan da yonca bitkilerinin kök boğazlarını çiğneyerek  bitkilerin ölümüne neden olurlar. Küçükbaş hayvanlar ise yoncayı köklerine kadar otlamaktadırlar. Bu nedenle gereksinim olan durumlarda  yoncalık son yararlanma yılında otlatılmalıdır. Ancak Günney Amerika Ülkelerinde, özellikle Arjantinde yatık habituslu, uzun ömürlü ve otlatılmaya dayanıklı la plata yoncası kullanılarak yapay mera kullanılmaktadır. Ülkemizin Doğu Bölgelerinde meralarında yaygın olarak bulunan Doğu Anadolu yonca ekotipleri bu açıdan iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. Amerikada rizomlu yoncalar kullanılarak meralar için çeşitler ıslah edilmektedir. Alfagraze, Amerigraze, Bulldog 505 çeşitleri bunlardan birer örnektir.

Yonca Unu
Gelişmesinin erken döneminde (çiçeklenme öncesi) biçilen yoncaların yapay kurutma yöntemleriyle kurutulup un  haline getirilmesi esasına dayanır. Yonca protein kaynağı olarak kullanılmakta, yumurtaya doğal sarı rengi vermesi nedeniyle kanatlıların yem karışımlarına % 5-10 oranında  katılması da önerilmektedir.

Yonca Filizleri
Yonca tohumlarının çimlendirilmesi sonucu elde edilen körpe filizler insan beslenmesinde kullanılır. Batı ülkelerinde salatalarda kullanımı ve tüketimi yaygındır.

Yonca tohumu yaklaşık 50 türü kapsamaktadır.50 yonca türünden tarımsal olarak 10 tanesi önem taşımaktadır.Bunlar;
Medico sativa  yaygın yonca
Medicago varia  melez yonca
Medicago hispida sert tüylü yonca
Medicago tuberculata pürtüklü yonca
Medicago elegans  zarif yonca
Medicago falcata sarı çicekli yonca
Medicago maculata benekli yonca
Medicago scutellata çanakvari yonca
Medicago orbicularis diskvari yonca
 

Önemli yonca türleri ve özellikleri

a-Sonbahar rozetleri yatık olanlar

Dağ tipi çeşitleri

Anadolu çeşitleri

Doğu yoncası

Türkistan ova yoncası

Kandahar-kabil mavi çicekli yoncası

Kuzey melez yoncası

Kuzey fransa ve venedik yoncası

Alman melez yonca kökenli çeşitler

Grimm yonca formları

Macar yoncası

Ukrayna yoncası 

 

b-Sonbahar rozetleri dik olanlar

Güney avrupa çeşitleri

Suriye filistin yoncası

Afganistan-herat yoncası

Güney iran,mezopotamya,arabistan, belucistan,ön hindistan tüylü yoncası

Trablus yoncası

Yonca tohumu ekiminde ülkemizde başı İç Anadolu Bölgesi çekmektedir. Yonca yetiştiriciliği bir çok bölgede çiftçilerimizin ana geçim kaynağı haline gelmiştir. Çiftçiler yaz aylarında düzenli hasat yaparak elde ettikleri yonca balyalarını satışa sunmaktadırlar.

Yonca balyası kaba yem olarak Arap ülkelerine ihracatı da yapılmaktadır. Ülkemize yonca balyası ve yonca tohumu satışından ciddi bir döviz girdisi olmaktadır. Firmamız her iklim çeşitlerine uygun farklı farklı yonca tohumu çeşitlerinden  ülke içine ve yurtdışına  satış yapmaktadır. Yonca kaba yem kalitesi bakımından mükemmeldir. Yonca hayvan beslemede vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Yonca bitkisi çok soğuk bölgelerden çok sıcak iklim bölgelerine kadar Dünyanın her bölgesinde tarımı yapılmaktadır. Yonca tohumu fiyatları artış gösteren döviz kurları nedeniyle 2018 yılında yükselişe geçmiştir. Yonca yem bitkisi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüksek süt ve besi artışı sağlamaktadır.

Yonca kaba yem bitkisi 7 yıla kadar uzayan bir ömre sahiptir: 4-5. yıllarda yonca tarlasında seyrelmeler olmaktadır. Yonca tohumunun ekonomik ömrü genelde 5 yıldır. Yonca taban suyu çok yakın topraklarda iyi netice vermemektedir. Hafif toprakları sevmektedir.

Yonca tohumu sert iklim yoncası, geçiş iklim yoncası ve sahil bölgesi yoncası gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Farklı iklim kuşaklarına uygun yonca tohumları seçimi yapmak gerekir. Doğru seçilmemiş bir yonca tohumunda hayeller boşa çıkmaktadır. Yonca tohumu seçiminde küskütsüz tohum satın almak çok önemlidir. Küsküt bir çok yonca yetiştiricisinin baş belasıdır. O nedenle sertifikalı küskütsüz ismine uygun tohum almak gerekir.

Türkiye'nin her bölgesinde yonca ziraatı yapılmaktadır. En kaliteli yonca balyası satan illerimiz, Konya ve Aksaraydır. Yonca tarımında en fazla biçim sayısı Akdeniz en az biçim alınan bölgede Doğu Anadolu Bölgesidir. Yoncada biçim sayısı doğrudan iklimle alakalıdır. Ülkemizin kaba yem açığı nedeniyle saman ithalatı yaptığımız göz önüne alınırsa yonca ekim alanlarını hızla çoğaltmamız gerekmektedir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez saman ithalatı yapılmıştır. Yonca tohumu ekilişlerine devlet destekleri artırılmalıdır.

Yonca tarımı karlı bir iştir. Yonca balyaları her zaman alıcı bulmaktadır. Yonca çeşitleri içi boş, yarı boş ve içi dolu olarak farklı tipleri vardır. Eğer Türkiye'de hayvancılık gelişecekse yonca tarımına gereken önemi vermemiz gerekmektedir. En verimli en iyi ithal yonca tohumları şirketimizde satılmaktadır. Yonca tohumu sipariş için telefonlarımız
0 (322) 239 88 08 - 0 530 300 52 73 - 0 532 266 40 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yonca Yetiştiriciliği
Yonca Latince:Medicago sativa

 

Yonca tohumu yetiştiriciliği ve yonca tarımı, yonca yem bitkisi özellikleri baklagil yem bitkileri grubuna aittir. Yonca otu Dünya'da en çok yetiştiriciliği yapılan yem bitkisidir. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak sıfatlandırılmaktadır. Yonca desteklemesi olan bir yem bitkisidir. Yonca tarımı her gecen yıl artış kat etmektedir. Yonca ziraatı her bölgemizde yapılmaktadır.

Yonca tohumu nasıl ekilir? Yonca tohumu dekara 4-5 kg ekilir. Mibzerle ekimde yonca tohum miktarı 2-2.5 kg.dır.1.5-2cm derinliğe sıkıştırarak ekilir. Yonca tohumlarında köklendirme hormonu kullanımı yer yer vardır.

Yonca gübreleme dekara 25-30 kg kök gübresi 15 15 15 atılır. Yonca azotlu üst gübresi pek istemez. Yalnız her kış girerken tarlaya  kök gübresi atılmasında fayda vardır. Organik gübre yoncanın verimini artırır.

 

yonca tohumu

 

Yonca ekim zamanı: Yonca sonbahar ve ilkbaharda ekilir. Aşırı soğuk bölgelerde ilkbahar ekimi daha doğrudur.

Yonca sulama sistemleri, yonca tarımında sulama, yağmurlama ve salma sulama şeklinde yapılır. Yağmurlama sulama sistemi tercih edilmesi daha doğrudur. Yaz aylarında sıcak mevsimde aşırı göllendirerek sulama yonca kök çürümesine yol açar. Yonca yem bitkisini  aşırı sulamadan kaçınmak gerekir.

 

kayseri yoncası,sahil yoncası,alfalfa yoncası,peru yoncası tohumları

 

Yonca tohumu çeşitleri: Verimli yonca tohumu çeşitleri, yonca çeşitleri nelerdir? Alfalfa yonca tohumu, kayseri yoncası, peru yoncası, sahil yoncası, kır yoncası tohumu. Ana hatlarıyla soğuk karasal iklim yoncaları, sıcak iklim kuşaklarında sahil yoncası ziraatı yapılmaktadır.

 

sertifikalı yonca tohumu çerşitleri

 

Yonca bitkisi 8-10 m derinliğe kadar kök atabilmektedir. Yonca yem bitkileri  -50°C dereceden +60°C dereceye kadar geniş bir çoğrafi iklim kuşaklarına uyumlu bir bitkidir. Yonca tarımında en önemli şey farklı iklim bölgeleri için farklı yonca tohumu çeşidinin seçilmesidir. Yonca tohumunda sınıflandırma dormansi denilen kavram üzerinden yapılmaktadır. Genel aralık soğuk bölgelerden sıcak sahil bölgelere göre derecelendirme 2'den 9'a doğru değişmektedir. Yonca tohumu sertifikalı olarak Torunoğlu Tohum'da satılmaktadır.

 

satılık yonca tohumu

Yonca tohumu çeşitlerimiz sertifikalı ve yüksek kalitelidir. Yonca tohumu fiyatları firmamızda uygun rakamlıdır. Yonca tohumu markaları firmamızda ithaldir. Yonca tohumu fiyatları, yonca çeşidinin markasına göre değişmektedir. Yonca tohumu faydaları son yıllarda insan sağlığı açısından şifalı bitkiler kategorisinde tartışılmaktadır.

 

yonca tohumu markaları-yonca tohumu satanlar

 

Yonca yetiştiriciliği kuru ot ,yonca balyası üretimi daha çok İç Anadolu Bölgesi, Aksaray ,Konya ve Ankara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Yonca hasadı iklimin müsait olduğu yaz aylarında yapılmaktadır. Ülkemiz satılık yonca balyası konusunda dış satım yapan ülkeler arasındadır. Yonca balyası fiyatları artan talep nedeniyle yükselişe geçmiştir. Bu da yonca ekiminin ve yonca tarımının artmasınını sağlamıştır. Yonca fiyat soran çiftçilerimizi yonca üretimi yapan yetiştiricilere yönlendirmekteyiz

Yonca verimi arazinin verim özelliğine göre bir biçimde ortalama dekardan 15 balya ile 25 balya arasında değişmektedir. Yonca bitkisi hasat zamanı %10 çiçeklenme zamanıdır. Yoncadan bir biçimde dekara verim 1-3 ton yeşil, 300-800 kg kuru ot hasatı yapılır. Kurutma için ideal nem değeri %12-14 dür. Yoncanın proteininin %75'i yapraklarındadır. Yonca kurutulup balya yapılırken imkan dahilinde yapraklarını dökmemek gerekir. Yonca toprak seviyesinden 10 cm yukardan biçilmelidir.Çok soğuk bölgelerde son biçim 20 cm yukardan yapılmalıdır. Biçilen yonca hızla kurutulup tarladan kaldırılır. Biçilen yoncanın tarlada fazla kalması yonca bitkisine zarar verir.

Yonca sadece kuru ot yapılmaz aynı zamanda yonca silajı da yapılabilmektedir.Yonca silajı hayvanlar tarafından severek yenir.Yonca silajı hayvanlarda yüksek süt ve besi artışı sağlar.

Yonca verimi, bir yıl içerisinde çok sayıda biçim vermektedir. Ekildiği yıl biçim sayısı nispeten azdır. İç Anadolu’da 2-3, kıyı bölgelerimizde 3-4 biçim alınabilir. Yoncada asıl verim ikinci yıldan sonra başlar. Doğu Anadolu’da 2-4, İçanadolu’da 4-5, Ege Bölgesinde 5-7, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7-10 biçim rahatlıkla alınabilmektedir. Yonca en yüksek verimi 3.yılda vermektedir. 3.yıldan sonra verim yavaş yavaş azalarak 7 yıla kadar verim verebilmektedir.

 

elçi yonca tohumu,plato,vergo,sahil yonca tohumu

 

2020 yılı yonca tohumu fiyatlarında ve ticaretinde sorunlu bir yıl olmuştur. Yonca tohumu üretimi ve yonca tohumu ithalatında güçlüklerle karşılaşılmıştır. Yonca tohumu sertifikalı ve garentili olarak Torunoğlu Tohumda satılmaktadır. Yonca tohumu satan firmalar arasında ucuz fiyat, yüksek kalite satış politikamızdır. Yonca tohumu garantili, en iyi yonca tohumu olarak Torunoğlu Tohum'dan satın alınır.

 

En fazla yonca balyası üretimi için Torunoğlu Tohum yonca markalarını tercih ediniz. Ülkenin her bölgesine 24 saatte anlaşmalı kargolarla tohumları ulaştırmaktayız.

 

Marmara Bölgesine uyumlu yonca tohumu ve diğer bölgeler Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için farklı özel ithal yonca tohumları önermekteyiz.

 

yonca tohumu çeşitleri

 

Yonca tohumu satışı ve satılık sertifikalı verimli yonca çeşitleri ve yonca tohumları hakkında bilgi için:Torunoğlu Tohum: 0 322 239 88 08 - 0 530 300 52 73 - 0 532 266 40 41 - 0 555 997 50 75 ADANA Satışını yaptığımız tohumlar konusunda teknik destek sağlamaktayız. Torunoğlu Tohumculuk satış sonrası da müşterilerinin yanında olmaya devam etmektedir.

Yoncanın Çeşitli Biçim Devrelerinde Kimyasal Kompozisyonun Değişimi (%)

 


Biçim Devresi

Ham Protein

Ham Yağ

Ham Selüloz

N-sz Öz Madde

Ham Kül

Çok Genç

23.3

3.3

22.7

38.7

12.0

Genç

n 29.1

3.2

23.8

33.9

10.0

Çiçeklenme Başlangıcı

19.5

3.2

27.7

39.5

10.1

Tam Çiçeklenme

17.1

2.5

30.8

40.4

9.2

Meyve Bağlama

12.9

2.1

37.5

39.6

7.9

Saman

9.9

1.6

43.8

37.3

7.4

 

YONCA HASTALIKLARI

 

MOZAİK HASTALIĞI: En tipik belirtisi yapraklarda mozaik görüntüsüdür. Yapraklar çoğunlukla küçük kalır, kıvırcıklaşır. Bitki boyu bodur kalır ve çalılaşır. Semptomlar serin hava şartlarında belirgin olmasna rağmen, sıcak yaz aylarında kısmen maskelidir. Virüs bazı sebzelere de geçebilir. Taşınma çoğu kez yaprak bitleri ile olmaktadır. Bazı küsküt türleri de hastalığı yayarlar. Hastalığa karşı ilaçla mücadele imanı yoktur. Kültürel tedbir olarak; tarlanın yaşlandırılmaması, virüsün geçebildiği diğer bitki türlerini yoncalığın yakınına tesis edilmemesi ve hasta bitkilerin toplanıp imha edilmesi tavsiye edilebilir.

KÜLLENME (ERYSİPHE PİSİ): Aslında bezelyenin küllenme etmeni olmasına rağmen, bu türün ayrı ırkı yoncada da görülmektedir. Küllenme hastalığında tipik belirti, yapraklar üzerine un serpilmiş gibi beyaz bir tozlu yapılanmış görüntüdür. Yaprak parlaklığını ve yumuşaklığını kaybeder, gevrekleşir. hasta yaprakların uçları kıvrıktır. Küllenmeli yoncanın hayvan yemi olarak kullanılması halinde hayvanların hastalandığı da ifade edilmektedir. Fungus kışı hastalıklı bitki artıklarında misel formunda (bilhassa ılıman bölgelerde) geçirir.

YAPRAK LEKE HASTALIĞI: Bunlar yoncada zaman zaman görülen yaprak leke hastalıklardır. Bu hastalığa karşı ilaçlı mücadele yapılmamaktadır. En iyi bir tedbir yoncayı erken biçmektir.

RHZOCTONİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (RHIZOCTONIA VIOLACEA): Kahverengi veya mor renkli misel iplikleri kök yüzeyine yayılırlar ve buradan iç dokulara girip kökü parçalarlar. Yumuşak, lapa gibi bir kütleye dönüştürürler. Yoncalığın ıslak kalan kısmları hastalığa daha fazla maruz kalmaktadır.

Mücadelesi: Hastalık görülen yoncalık kısmlarının sürülmesi ve sönmemiş kireç uygulaması.

KÜSKÜTLE MÜCADELE: Yonca yetiştiriciliğinde en önemli işlerden birisi küskürtle savaştır. Klorofilden yoksun olması nedeniyle fotosentez yapamaz. Tohumlar çimlendikten sonra ufak küsküt fidanları yonca bitkisine sarılır. Emeçleri ile bitkinin öz suyunu emerek beslenir. Kolaylıkla yayılarak bitkiye büyük zararlar yapar ve bitkinin ölümüne yol açar. Yoncalık civarında görülen yabancı ot ve özellikle küskütle bulaşık tarlalar sürülerek yakılmalıdır. Küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvan otlatılmamaıdır. Küsküt tohumları hayvanların sindirim sistemlerinden çimlenme kabiliyetlerini büyük bir oranda kaybetmeden geçebildikleri için, küskütle bulaşık yonca yiyen hayvanların gübreleri yoncalıkta kullanmamalıdır. Küskütün yoğun olarak görüldüğü yoncalıkla sökülerek, bunlardan en az 3 - 4 yıl küskütün konukçusu olmayan diğer kültür bitkileri (hububat, mısır) ekilmelidir. Küskütle bulaşık yoncalıklar, küskütler çiçek açmadan önce derinden biçilmeli ve yoncalıkta bitki artığı bırakılmamalıdır. Böylece yoncalıklarda derin biçime işlemi 3 - 4 kez arka arkaya tekrarlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Yoncalıkta kimyasal mücadele için belli bir mücadele eşiği verilmesi oldukça güçtür. İlaçla mücadeleyi gerektirecek küsküt varsa, küskütler çiçek açıp tohum bağlamadan ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Küskütsüz yonca yetiştirmenin ilk şartı, küskütsüz ve sertifikalı tohum ekmektir.

KİREÇLEME: Yonca tesisi kurulacak tarlanın asitliği yüksek ise mutlaka kireçleme yapılmalıdır. Kireç, toprakta çok yavaş aktivite gösterdiğinden (toprakta yavaş yayıldığından); yonca ekilmede 6 -12 ay önceden yapılacak kireçleme en uygun olanıdır. Kireçleme işlemi 2 uygulamada yapılması tavsiye edilir. 1. Uygulama ilk toprak işleminin yapıldığı derin sürümden önce, 2. uygulama ise ekim öncesi yapılanson toprak hazır lığından önce

 

 

 

 

Yüksek Kalitede Yonca Silajı Hasadı ve Hazırlama


Yüksek kalitede yonca silajı hasadı, yüksek kalitedeki kuru yonca hasadından biraz farklıdır.  En önemli fark, hasadı yapılan yoncalardaki nem seviyesi ile ilgilidir.  Yüksek kalitedeki kuru yonca, %85'lik kuru madde bulundururken, yonca silajı, %35-40 kuru madde içerecektir.  Silajın nasıl muhafaza edildiği, nem seviyesini doğrudan etkiler.  Eğer silaj, plastik torbada veya diğer oksijeni kısıtlayan şekilde muhafaza edilir ise kuru madde muhtevası biraz daha yüksek olur.  Yonca silajı hazırlama aşamaları şu şekildedir:

En iyi kalitede silaj, yoncanın geç vejetatif, erken tohumlama döneminde hasat edilmesi ile elde edilir.  Yonca bitkisinin, yaklaşık olarak %10'unda tomurcuk olması gerekir.  Eğer çiçeklenme görülmeye başlamış ise, hasat için zaman hala uygun olabilir, ancak protein seviyesi biraz düşmüş ve NDF değeri de biraz yükselmiş olur.  Hedefimiz, %20 ham protein, %30 ADF ve %40 NDF elde etmektir.  Materyalin kuru madde değeri, en az %30 oluncaya kadar kurumaya bırakın.  Biraz daha yüksek olursa daha iyidir.  Hasat edilmiş materyal, kümeler halinde değil, geniş bir alana yayılarak bırakılırsa daha hızlı kurur.  Hasat esnasında toprak veya yabancı materyalin karışmaması için yonca yeterince yüksekte biçilmelidir.  Genellikle, düşük nem koşullarında, öğleden sonra biçilip, ertesi sabah da doğrama yapılması önerilen bir programdır.  Önemli olan husus, doğramadan çok önce hasat etmemektir. 

Bir sonraki aşama, hasat edilen materyali bir silaj kesici (doğrayıcı) kullanarak küçük parçalara kesmektir.  Nem seviyesi hızla düşeceğinden, silajı bir an önce kesmek önemlidir.  Kesim işlemi esnasında dikkat edilecek diğer önemli husus, uniform (eşit) bir uzunlukta parçalar elde edecek şekilde kesilmesi ve bunun sonucunda silajın siloda paketlenerek/sıkıştırılarak iyi bir fermantasyon temin edilmesidir.  Yonca veya ot silajı için önerilen parça uzunluğu 12 mm'dir.  Unutmayınız ki, bu önerilen teorik parça uzunluğundan daha uzun parçalar elde edilebilir.  Bu durumda, sığır beslenmesi için uygundur.  Daha kısa materyal, rumen stimulasyonunu temin ederek yüksek oranda sindirilebilir ve bu şekilde ineğin fazla miktarda yem tüketmesi temin edilebilir.

Düzgün olarak hasat edilip parçalandığında, materyal resimdeki gibi görünmelidir.  Bir partikül seperatörü kullanarak parça uzunluğunu değerlendirebilirsiniz.  Separatör kullanıldığında, hedeflenen oran şu şekilde olmalıdır; parçalanmış materyalin %20'si en üstteki elekte, % 40'ı orta elekte ve % 40'ı da en alt elekte olmalıdır.  Eğer orta elekteki miktar daha çok ise bir problem teşkil etmez.  Ancak, en üstteki elekte fazla miktar kaldı ise bu silajın iyi muhafaza edilmemesine yol açacak ve bu da düşük kalitede bir kaba yem ile sonuçlanacaktır. 

Silo, hızlı bir şekilde doldurulmalı ve iyi paketlenmelidir / sıkıştırılmalıdır.  Başarısızlıkların pek çoğu, bu iki hedefe ulaşılamadığında ortaya çıkar.  Silaj iyice sıkıştırılmadığında, sıcaklık artışı (kızışma) ortaya çıkar, materyal fermente olur ve bu sıcaklık artışı ısıdan tahrip olmuş proteinleri meydana getirir.  Isı ile tahrip olmuş protein, inek tarafından sindirilemez.  Muhafaza edilmiş silajdaki sıcaklık artışı, ortam sıcaklığından en çok 5-7 °C fazla olmalıdır.  Silo ne kadar hızlı paketlenir / sıkıştırılır ise bozulma miktarı da büyük oranda az olur. 

Silo doldurulduktan sonra, üzeri plastik bir örtü ile örtülmelidir.  Silajı yeme katmak için en az 30-45 gün beklenmelidir.  Bu süre, tam bir fermantasyona imkan vererek yüksek kalitede bir kaba yemin oluşmasını temin eder.  Silodan yem alındığında, tatlı bir kokusu olmalı, herhangi bir küf ve benzeri bozulma belirtisi göstermemelidir.  Silajın üst tabakasında az bir miktar küf olabilir (en çok 10 cm) ve bu normaldir.  Silodan silaj alınırken, silajın bize dönük olan tüm yüzeyi boyunca 15 cm'lik bir oran, günlük miktar olarak kesilmelidir. 
 

 

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapılacak 2020 yılı tarımsal destekleme miktarı açıklandı.

 

 

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kaydının bulunduğu İl / İlçe Müdürlüklerine başvurmalarını gerekmektedir.

 

 

Diğer web sitemizi incelemek için tıklayınız...

Online Alışveriş Hemen Ara